اخبار
اموزش
1398/8/1 چهارشنبه برنامه ریزی آموزشی صحیح، گامی موثر در ارتقاء کیفیت آموزش‌های مردمی است یکی از مقبول‌ترین و کامل‌ترین روش‌هایی که امروزه استفاده می‌شود، روش هاردن است

برای تدوین کوریکلوم آموزشی یا برنامه‌ریزی آموزشی، روش‌های مختلفی پیشنهاد شده است. یکی از مقبول‌ترین و کامل‌ترین روش‌هایی که امروزه استفاده می‌شود، روش هاردن است.  در این روش 10 مرحله باید طی شود تا برنامه‌ریزی مناسبی انجام گردد. این 10 مرحله شامل نیازسنجی، نوشتن اهداف، تهیه و سازماندهی محتوا، انتخاب استراتژی، روش و ارزیابی فراگیران، روش اطلاع رسانی، محیط آموزش و مدیریت دوره آموزشی است.

رفعت یاحقی، رئیس گروه آموزش و ارتقای سلامت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین بیان نمود که: « برنامه ریزی آموزشی » سال‌هاست که در ادبیات آموزش در تمام رشته‌ها به‌کار گرفته می‌شود. برای اثربخش کردن آموزش‌های مردمی و کارکنان ادارات در راستای خودمراقبتی فردی و سازمانی، نیاز است که برنامه‌ریزی مدون و علمی داشته‌باشیم و توانمند نمودن همکاران در این مورد ضروری است.


نرگس زمانی، کارشناس واحد آموزش و ارتقای سلامت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین خبرداد، در این راستا کارگاهی با عنوان «تدوین کوریکلوم آموزشی یا برنامه‌ریزی آموزشی»،  در تاریخ 28مهر98 با شرکت همکاران واحد آموزش و ارتقای سلامت استان قزوین و شهرستان‌ها و جوانان، نوجوانان و مدارس استان قزوین و با تدریس دکتر یخ‌فروشها برگزار گردید و همکاران با روش کوریکلوم نویسی با روش هاردن آشنا شدند. این کارگاه با تدوین یک نمونه کوریکلوم پایان یافت.

 http://www.qums.ac.ir