واکسن  تزریقی فلج اطفال، به برنامه واکسیناسیون کودکان، افزوده شد
واکسن تزریقی فلج اطفال، به برنامه واکسیناسیون کودکان، افزوده شد
مدیرگروه پیشگیری و مبارزه با بیماری های معاونت بهداشتی دانشگاه گفت: پیش از این، ایمن سازی کودکان در مقابل بیماری فلج اطفال (پولیو)، با خوراندن «قطره خوراکی» طبق برنامه واکسیناسیون انجام می شد، در ادامه سازمان بهداشت جهانی، بر اساس برنامه نهایی ریشه کنی فلج اطفال در جهان، ادغام حداقل یک نوبت واکسن تزریقی فلج اطفال را در برنامه ایمنسازی کشورها ابلاغ کرده است. به گفته دکتر شیوا لقایی، از نیمه دوم شهریور ماه 1394 تزریق یک نوبت واکسن فلج اطفال «IPV»، در چهار ماهگی کودکان، همانند سایر استانها، در استان قزوین نیز انجام خواهد شد.
ایشان با اشاره به اینکه در پی تلاش های هماهنگ و فراوان در جهان و مشارکت تمام کشورها در طی سال های متمادی، با استفاده از انجام واکسیناسیون فلج اطفال خوراکی تیپ 2 ویروس عامل فلج اطفال در جهان ریشه کن شده است و افزودن این نکته که ویروس عامل فلج اطفال حاوی 3 سروتیپ 1و2و3 می باشد، اظهار کرد: هدف از انجام ادغام واکسن (IPV) فراهم کردن مقدمه جایگزینی واکسن خوراکی دو ظرفیتی(1و3) بجای واکسن خوراکی سه ظرفیتی (حاوی تیپ های 1و2و3) و حذف تیپ 2 ویروس از واکسن خوراکی فلج اطفال می باشد.
مدیرگروه پیشگیری و مبارزه با بیماری های معاونت بهداشتی دانشگاه عنوان کرد: در کشور ایران از سال 1379(2001) تاکنون موردی از فلج اطفال با ویروس وحشی پولیو مشاهده نشده است و کشور ایران عاری از پولیو می باشد.
دکتر لقایی با اشاره به اینکه اغلب کشورهای جهان عاری از پولیو هستند، گفت: در حال حاضر پولیو وحشی فقط در کشورهای افغانستان، پاکستان و نیجریه باقیمانده است و معدودی از کشورها به این ویروس آلوده می باشند. این مقام مسؤول تصریح کرد: واکسن خوراکی فلج اطفال (OPV) برای کودکان، همانند قبل ادامه دارد.
شایان ذکر است، دکتر لقایی سخنان خود را روز 11 شهریور 1394 در جمع کارشناسان مسؤول پیشگیری و مبارزه با بیماری ها، کارشناسان برنامه ایمن سازی، مدیران و کارشناسان آموزشگاه های بهورزی شهرستان ها بیان کرد.    
بيشتر