8.2 درصد جمعیت کشور سالمند هستند
8.2 درصد جمعیت کشور سالمند هستند
رییس اداره سلامت سالمندان:
هم اکنون 8.2 درصد جمعیت کشور سالمند هستند
 رییس اداره سلامت سالمندان دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس اعلام کرد جهان تا سال 2050 یعنی 35 سال دیگر 2 میلیارد سالمند خواهد داشت.
به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت دکتر پریسا طاهری رییس ادار سلامت سالمندان گفت: هم اکنون 8.2 درصد جمعیت ایران سالمند هستند که تا سال 2025 به 10 درصد و در سال 2050 این میزان به 21 تا 24 درصد خواهد رسید.
وی در ادامه اظهار داشت: تغییرات جمعیت سالمندان از سال 1335 تا سال 1385 که هر 10 سال یکبار سرشماری جمعیت توسط مرکز آمار ایران انجام شده است بدین قرار است که در سال 35 بالغ بر 6.2 درصد از جمیعت، در سال 45 حدود 6.5 درصد، در سال 55 بالغ بر 5.2 درصد، در سال 65 بالغ بر 5.4 درصد، در سال 75 حدود 6.6 درصد و در سال 85 بالغ بر 7.3 درصد از جمعیت کشور سالمند بوده اند که این میزان در سال 90 که سرشماری تبدیل به 5 سال یکبار شد به 8.2 درصدرسیده است.

وی بیان کرد: بنا بر آمار جمعیت سال 90 کشور 75 میلیون نفر و تعداد سالمندان بیش از 6 میلیون نفر بوده اند که تعداد زنان سالمند از مردان بیشتر بوده است.

وی با تصریح این نکته که افزایش جمعیت سالمندان در یک کشور چالش محسوب نمی شود بشرطی که برای آن برنامه ریزی صورت گیرد، گفت: از نگاهی دیگر این مساله یک توفیق محسوب می شود زیرا نشاندهنده افزایش سن امید به زندگی است.
وی استان گیلان را با در اختیار داشتن 11.55 درصد جمعیت سالمند کشور مسن ترین و استان سیستان و بلوچستان را با داشتن 4.7 درصد جمعیت جوانترین استان کشور اعلام کرد و افزود: 9.05 درصد جمعیت تهران نیز سالمند هستند که هزار نفر از آنان بالای 100 سال سن دارند.

وی اضافه کرد: طبق آخرین سرشماری تهران 12 میلیون و 183 هزار و 391 نفر جمعیت دارد که یک میلیون و 102 هزار و 123 نفر از آنان سالمند هستند و در واقع پایتخت نهمین استان سالمند کشور است.

وی در پایان 13 استان گیلان، مرکزی، مازندران، آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، همدان، اصفهان، سمنان، تهران، زنجان، اردبیل، کرمانشاه و یزد را به ترتیب استان های دارای بیشترین سالمند و 4 استان سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان را دارای کمترین میزان سالمند کشور اعلام کرد.
بيشتر