دایر شدن «کلاس های آمادگی برای زایمان طبیعی» برای مادران باردار
دایر شدن «کلاس های آمادگی برای زایمان طبیعی» برای مادران باردار
 
در استان قزوین انجام شد
دایر شدن «کلاس های آمادگی برای زایمان طبیعی» برای مادران باردار
گفتگو، رقیه نویدی.
 مریم سلطانی، کارشناس مسؤول سلامت مادران معاونت بهداشتی دانشگاه با اشاره به اینکه «کلاس های آمادگی برای زایمان طبیعی» از فروردین ماه 1394 در شهرستان قزوین دایر شده است، گفت: این برنامه در سایر شهرستان های استان نیز از ابتدای مهر ماه امسال، اجرا می شود. 
سلطانی با بیان اینکه، کلاس های مذکور به منظور ایجاد امنیت، آرامش، کاهش ترس و اضطراب ناشی از درد زایمان و افزایش انگیزه مادران برای داشتن زایمان طبیعی، تشکیل می شود؛ عنوان کرد: بطور کلی، منظور از اجرای این برنامه ها، بهبود سبک زندگی در دوران بارداری، حین زایمان و تولد نوزاد انجام شده و بر پایه حفظ حقوق طبیعی مادر و جنین استوار است. وی افزود که این کلاس ها از هفته 20 بارداری، به مدت هشت جلسه برای مادر و همراه او برگزار می شود.
کارشناس مسؤول سلامت مادران معاونت بهداشتی دانشگاه خاطر نشان کرد: کلاس ها مجهز به وسایل مورد نیاز از جمله: ویدئو و تلویزیون، فرش و موکت و توپ تولد است و در جلسات آن، فیلم و کتاب های آموزشی نیز به صورت رایگان توزیع می شود.
این کارشناس با اشاره به اینکه در هر شهرستان، یک مرکز بهداشتی - درمانی برای این کار در نظر گرفته شده است؛ گفت: برای دایر شدن این کلاس ها در شهرستان های قزوین، تاکستان، بویین زهرا، آبیک، البرز و آوج  300 میلیون ریال هزینه شده است. وی افزود که کارکنان مراکز بهداشتی – درمانی، بانوان باردار تحت پوشش را در هفته 20 بارداری به مرکز مربوطه ارجاع می دهند.   
بيشتر