برنامه آموزشی پاسخ بهداشت عمومی در بلایا و فوریت‌ها برای همکاران معاونت بهداشتی

برنامه آموزشی پاسخ بهداشت عمومی در بلایا و فوریت‌ها برای همکاران معاونت بهداشتی
برگزاری برنامه آموزشی پاسخ بهداشت عمومی در بلایا و فوریت‌ها برای همکاران معاونت بهداشتی
کمیته بهداشت کارگروه بهداشت، درمان و توانبخشی، میزبان سرپرست گروه مدیریت و کاهش خطر بلایا استان البرز شد
کمیته بهداشت کارگروه بهداشت، درمان و توانبخشی در روز 8 مهرماه 1394 خود میزبان سرپرست گروه مدیریت و کاهش خطر بلایا استان البرز بود.
مهندس یزدان جعفر صالحی از پیشکسوتان بهداشت محیط که سال‌های بسیاری را در شهرستان بوئین‌زهرا به عنوان کارشناس مسئول بهداشت محیط و معاون شبکه مشغول به خدمت بود پس از انتقال به استان البرز به عنوان مسئول بهداشت محیط آن استان مشغول به خدمت بوده است و اخیراً به سمت سرپرستی مدیریت و کاهش خطر بلایا استان مذکور منصوب گردید. وی در بازدید که از مرکز هدایت عملیات  (EOC)دانشگاه داشت در نشست کمیته بهداشت شرکت نمود و از نزدیک با عملکرد همکاران استان قزوین آشنا شد.
 در این نشست مهندس محسن نوری روش کار و ابتکاراتی را که توسط سرپرست گروه مدیریت و کاهش خطر در استان و کارشناسان مسئول شهرستانها به مدد همکاران معاونت بهداشت و مسئول محترم EOC در این چند سال به اجرا در آمده بود برای وی تشریح نمود.
برگزاری برنامه آموزشی پاسخ بهداشت عمومی در بلایا و فوریت‌ها برای همکاران معاونت بهداشتی
 در ادامه نشست های آموزشی، این گروه در روز 9 مهرماه اقدام به ارائه برنامه آموزش پاسخ بهداشت عمومی در بلایا و فوریت‌ها EOP و تدوین سامانه فرماندهی حادثه (ICS) نمود. در این نشست که گروهی از کارشناسان و مدیران معاونت بهداشت دانشگاه حضور داشتند، در مورد نقش‌های خود در فازهای پیشگیری و آمادگی و پاسخ در شرایط اضطراری آموزشهای لازم را دریافت داشتند. شایان ذکر است که این نشست به پیشنهاد واحد آموزش بهداشت معاونت بهداشتی و با حمایت همه جانبه دکتر اسماعیل کلهر معاون اجرایی معاونت بهداشت در محل EOC توسط علی فخار سلیمانی مسئول EOC  و مهندس نوری سرپرست گروه مدیریت و کاهش خطر بلایای معاونت بهداشتی برگزار شد.
Emergency Operations Plan(EOP)
Emergency Operations Center (EOC)
Incident Command System (ICS)

بيشتر