توزیع مکمل های دارویی از مهرماه 93 تاکنون برای گروههای هدف در خانه های بهداشت
توزیع مکمل های دارویی از مهرماه 93 تاکنون برای گروههای هدف در خانه های بهداشت
درنشستی با حضور کلیه کارشناسان بهداشت خانواده و اموردارویی مرکز بهداشت استان و شهرستانها درمعاونت بهداشتی دانشگاه، روند درخواست، دریافت و توزیع مکمل های حوزه بهداشت برای گروههای مختلف هدف شامل: کودکان، مادران، سالمندان و میانسالان مورد برسی وبحث و تبادل نظر قرارگرفت.
دراین نشست نمایندگان شهرستانها ضمن ارائه آمار واجدین شرایط و میزان مصرف مکمل ها، فرایندو نحوه نگهداری دارو در انبارهای مراکز و خانه های بهداشت تحت پوشش را اعلام نموده و برای رفع مشکلات موجود راهکارهای مناسب را ارائه دادند.
لازم به ذکراست که گزارش اعلام شده ازطرف شهرستانها در نشست مشترک مدیران شبکه های بهداشت و درمان با حضور معاون بهداشتی دانشگاه مطرح گردید و مدیران شبکه های بهداشت و درمان ، متعهد به اجرای دستورالعمل ها و نظارت دقیق تر مطابق با چک لیست های مربوطه برای درخواست و توزیع بین گروه های مختلف هدف شدند. همچنین مشکلات شرایط نگهداری مکمل ها در برخی مراکز به علت فراهم نبودن مکان مناسب، در دستور کار اقدامات اجرایی شبکه های بهداشت و درمان قرار گرفت.
دکتز یزدی مدیر گروه سلامت خانواده معاونت بهداشتی دانشگاه در این جمع اظهارداشت: ازسال 1392 تا مهر 1393 به علت فراهم نبودن بودجه ، مکمل های مورد نیاز فراهم نشده بود که با همت مسئولین دانشگاه و معاونت بهداشتی ازمهرماه 93 تاکنون تلاش شده است برای مراکز بهداشتی درمانی روستایی، شهرهای زیر 20 هزار نفر و شهرهای 20 تا 50 هزار نفر این مکمل ها خریداری و توزیع شود.
بيشتر