آموزش سلامت

سلامت
نشست کارشناسان آموزش و ارتقای سلامت مرکز بهداشت استان و شهرستانها در آبان ماه 95
هفتمین نشست کارشناسان واحد آموزش و ارتقای سلامت مرکز بهداشت استان و شهرستانها در روز یکشنبه 23 آبان ماه 1395در محل معاونت بهداشتی دانشگاه برگزار گردید.
در این جلسه با توجه به ادغام برنامه ملی پیشگیری از بیماری های غیر واگیر در نظام شبکه ضمن تشریح نقش کارشناسان آموزش سلامت در اجرای بسیج ملی خطرسنجی سکته های قلبی ، مغزی و سرطان در سال جاری با استفاده از کتاب راهنمای آموزشی خودمراقبتی خانواده ( 2 ) از انتشارات دفتر آموزش و ارتقای سلامت وزارت متبوع و توزیع آن به سفیران سلامت خانوار ، ارائه آموزش های فردی و گروهی راهنماهای خودمراقبتی برای بهبود نمره خطر ، طراحی و انتشار انواع تابلوهای آموزشی و تبلیغات محیطی بسیج ملی ، اطلاع رسانی و انتشار مجموعه تیزرهای آموزشی ، استفاده از نرم افزار کاربردی خطرسنجی سکته های قلبی، مغزی و سرطان و نرم افزارهای کاربردی مرتبط در مورد برنامه توضیحاتی ارائه گردید.
ژیلا هنرپیشه کارشناس مسئول واحد آموزش و ارتقای سلامت مرکز بهداشت استان بیان داشت که در فصول مختلف این کتاب مطالب آموزشی در خصوص خطرسنجی سکته های قلبی– عروقی، افراد در معرض خطر، میزان خطر بروز سکته های قلبی و مغزی در ده سال آینده ، پیشگیری و کنترل دیابت ، راهنمای شیوه زندگی سالم و ... آورده شده است.
نظارت بر شاخص های پنل مراکز محیطی شهرستانها ، بهبود کیفی و کمی اجرای برنامه ملی ترویج و توسعه خودمراقبتی ، ارزشیابی داخلی رسانه های آموزش سلامت شهرستانها در سامانه ارس و درج شاخص های مربوطه در پنل اختصاصی واحد آموزش و ارتقای سلامت شهرستان ، هماهنگی و همکاری شهرستانها جهت اجرای برنامه سفیران سلامت دانش آموزی در سال تحصیلی 96-95 ، برنامه ملی پاسخ نظام سلامت در بلایا و فوریت ها ( EOP ) و چارت سامانه فرماندهی حادثه  ( ICS ) و ... از دیگر مطالب مطرح شده در این نشست بود.
 
 
بيشتر