بلایا
نقش کارشناسان آموزش سلامت در آمادگی خانوارها در برابر بلایا
هشتمین نشست کارشناسان واحد آموزش و ارتقای سلامت مرکز بهداشت استان و شهرستانها در سال 95 در هفته پایانی آذر ماه در مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین برگزار گردید.
در این جلسه مهندس محسن نوری ، سرپرست گروه کاهش خطر بلایا و حوادث غیرمترقبه مرکز بهداشت استان در خصوص برنامه ملی پاسخ نظام سلامت در بلایا و فوریت ها ( EOP ) و چارت سامانه فرماندهی حادثه ( ICS ) ، ارزیابی آسیب پذیری ، نظام مراقبت بلایا ، کاهش آسیب پذیری غیرسازه ای ، اهمیت آموزش خانوارها در برابر بلایا ، آمادگی ، پیشگیری ، پاسخ و بازیابی به عنوان فازهای مدیریت بحران و ... توضیحاتی ارائه نمودند.
ایشان هم چنین به اهمیت نقش کارشناسان آموزش سلامت مرکز بهداشت استان و شهرستانها به اجرای برنامه ارزیابی و آمادگی خانوارها در برابر بلایا ( DART ) اشاره نمودند و حمایت و مشارکت فعال آنان را در اجرای برنامه های مختلف آموزشی DART خواستار شدند.
هماهنگی با ادارات آموزش و پرورش شهرستانها جهت اجرای برنامه سفیران سلامت دانش آموزی در مدارس شهری و روستایی استان در سال تحصیلی 96-95 ، توانمندسازی کارشناسان ستادی شهرستانها با برگزاری جلسات هماهنگی و آموزشی اجرای برنامه ملی پیشگیری و کنترل بیماری های غیر واگیر در نظام شبکه توسط کارشناسان ستادی مرکز بهداشت استان در نیمه اول دی ماه ، اجرای بسیج ملی خطرسنجی سکته های قلبی ، مغزی و سرطان همراه با توزیع کتاب راهنمای آموزشی خودمراقبتی خانواده ( 2 ) به سفیران سلامت خانوارها و آموزش سفیران سلامت خانوار با همکاری مراقبان سلامت و بهورزان خانه های بهداشت ، انجام تبلیغات محیطی با استفاده از فایل های کمپین محیطی شهروند سالم ، اطلاع رسانی مجموعه تیزرهای آموزشی ، استفاده از نرم افزار راهنمای خودمراقبتی برنامه ملی ایراپن و سایر  اپلیکیشن های سلامت به آدرس ( mhealth.bahdasht.gov.ir ) و معرفی نرم افزار موبایل سفیر سلامتی  ( safiresalamati.ir ) ، همکاری در برگزاری کمپین 3 ، 2 ، 1 غذای سالم با استفاده از بسته های اطلاع رسانی و آموزشی ، پوسترها و نشریات بهداشتی ، کلیپ های سلامت و تبلیغات محیطی معاونت بهداشت وزارت متبوع ، مطالعه دستورالعمل کشوری برنامه نیازسنجی سلامت جامعه ، کمپین ترویج ازدواج سالم و اجرای برنامه سفیران سلامت دانشجویی ، نظارت بر شاخص های پنل مدیریت اطلاعات آموزش و ارتقای سلامت مراکز محیطی شهرستانها ، ارزشیابی داخلی  رسانه های آموزش سلامت شهرستانها در سامانه ارس و .... موضوعات دیگر این نشست بود که توسط ژیلا هنرپیشه ،کارشناس مسئول واحد آموزش و ارتقای سلامت مرکز بهداشت استان مطرح گردید.
 
 
 
بيشتر