سفیران1

سفیران2

سفیران3
آغاز آموزش مجریان سفیران سلامت دانش آموزی در سطح استان
برنامه سفیران سلامت دانش آموزی بر پایه آموزش همسالان است و این فرصت را برای دانش آموزان فراهم می کند تا در موضوعات مختلف مرتبط با سلامت آگاهی های لازم را از مجریان برنامه دریافت و به سایر همسالان منتقل نمایند. مجریان برنامه در مدارس شهری معلمان ، رابطین منتخب و مربیان بهداشت مدارس و در مناطق روستایی بهورزان می باشند.
پیرو هماهنگی های  انجام شده با کارشناسان سلامت و تندرستی اداره کل آموزش و پرورش استان آموزش مجریان سفیران سلامت دانش آموزی (پرسنل آموزش و پرورش) از تاریخ 15دی ماه 95 در شهر تاکستان و متعاقب آن  در تاریخ 16دی ماه 1395، در مناطق شال،تاکستان،خرمدشت ،اسفرورین،ضیاء آباد،البرز (هر منطقه 2 کلاس ،تاکستان 4 کلاس) و ناحیه 1 قزوین (6 کلاس) آغاز شد. در هر کلاس 45-30 نفر از پرسنل آموزش و پرورش حضور داشتند. در این برنامه سرفصلهای آموزشی بصورت فایل پاورپوینت توسط کارشناسان واحدهای آموزش سلامت، تغذیه، پیشگیری از بیماریهای غیر واگیر و واگیر ، سلامت روان و سلامت نوجوانان ،جوانان و مدارس مرکز بهداشت استان تهیه و در اختیار کلیه مدرسان قرار گرفت . هماهنگی حضور مدرسان و نظارت بر نحوه اجرای آموزشها توسط کارشناسان سلامت نوجوانان ،جوانان و مدارس  استان و شهرستانها صورت گرفت.
 بازدید استانی مشترک از دو حوزه توسط رئیس اداره سلامت و تندرستی اداره کل اموزش و پرورش و سرپرست واحد سلامت نوجوانان،جوانان مرکز بهداشت استان در تاریخ 16دی ماه 95 انجام شد.
لازم به ذکر است که آموزش مجریان سفیران سلامت سایر مناطق مطابق با برنامه اعلام شده ادامه خواهد یافت.
 
بيشتر