اموزش1

اموزش2
نشست کارشناسان واحدآموزش و ارتقای سلامت مرکز بهداشت استان و شهرستانها در دی ماه 95
نهمین نشست کارشناسان واحد آموزش و ارتقای سلامت در سال 1395 با حضور کارشناسان مرکز بهداشت استان و شهرستانها در روز 26 دی ماه 1395، در محل معاونت بهداشت دانشگاه برگزار گردید.
در این جلسه در خصوص بهبود کمی و کیفی اجرای برنامه ملی ترویج و توسعه خود مراقبتی و وضعیت مطلوب اجرای برنامه به ویژه در خودمراقبتی فردی در شهرستانها ، اجرای برنامه سفیران سلامت دانش آموزی در سال تحصیلی 96-95، با همکاری ادرات آموزش و پرورش شهرستانها ، توجه ویژه کارشناسان به پایش برنامه ملی خودمراقبتی از مراکز محیطی شهرستانها و نظارت بر ثبت صحیح شاخص های پنل مدیریت اطلاعات آموزش سلامت و تجزیه و تحلیل آنها ، تأکید بر آموزش مراقبین سلامت از 15 برنامه و 10 پروژه پشتیبان طرح تحول سلامت در حوزه بهداشت به ویژه پنجمین برنامه با عنوان «برنامه ملی توسعه و ترویج خودمراقبتی » ، اجرای برنامه "نیاز سنجی سلامت جامعه" ، هماهنگی اجرای برنامه سفیران سلامت دانشجو با همکاری معاونت فرهنگی، دانشجویی دانشگاهها و برگزاری کمپین "ترویج ازدواج مناسب، سالم و پایدار" ، و ..... مطالبی بیان شد.
در این جلسه ژیلا هنرپیشه کارشناس مسئول واحد آموزش و ارتقای سلامت مرکز بهداشت استان در خصوص ضرورت نیازسنجی دو سالانه سلامت جامعه ، تعاریف و مفاهیم نیازسنجی ، اصول هشتگانه تداوم ، جامعیت ، مشارکت ، عینیت و اعتبار، واقع بینی، توجه نابرابر، تعهد ، آینده نگری ، اصول و انواع نیازسنجی و فرآیند اجرایی برنامه در مناطق شهری و روستایی ، اهمیت درگیر کردن گروههای مختلف مردم در شناسایی اولویت ها ، هماهنگی های بین بخشی با مسئولین ادارات ، معتمدین و شوراهای روستایی و ...توضیحاتی ارائه نمود.
 
بيشتر