جلسه
یازدهمین نشست کارشناسان آموزش و ارتقای سلامت مرکز بهداشت استان و شهرستانها در اسفند ماه
یازدهمین نشست کارشناسان واحد آموزش و ارتقای سلامت در سال 1395 با حضور کارشناسان مرکز بهداشت استان و شهرستانها در روز پانزدهم اسفند ماه در محل معاونت بهداشتی دانشگاه برگزار گردید.
در این جلسه در خصوص برنامه عملیاتی سال 1396 واحد آموزش سلامت ، اطلاع رسانی در خصوص خطرات      چهارشنبه سوری با استفاده از تولیدات رسانه ای وزارتی / دانشگاهی ، جداول گانت بازنگری شده آموزشی سالیانه خانه های بهداشت و لزوم بررسی اولویت های آموزشی شهرستانی ، توانمندسازی سفیران سلامت خانوار با استفاده از کتاب های خطرسنجی سکته های قلبی ، مغزی و سرطان از انتشارات معاونت بهداشت وزارت متبوع ، برگزاری آزمون جامع علمی اعضای تیم سلامت مراکز شهرستانها در نیمه دوم فروردین ماه سال 96 ، ثبت اطلاعات و عملکرد برنامه ملی خودمراقبتی در سامانه عملیاتی hop ، جمع آوری مشخصات سفیران سلامت خانوار ، افتخاری ، دانش آموز و دانشجو مطابق فرم دفتر آموزش و ارتقای سلامت وزارت ، همکاری در اطلاع رسانی و برگزاری « کمپین ایمن برانیم » با استفاده از رسانه ها و تولیدات آموزشی موجود در پورتال معاونت بهداشتی به آدرس کوتاه « http://url.qums.ac.ir/edu » و یا دانلود از طریق سایت آوای سلامت و .... مطالبی بیان شد و بر بررسی و تجزیه و تحلیل شاخص های پنل شهرستانها تاکید گردید.
در این جلسه ژیلا هنرپیشه ، کارشناس مسئول واحد آموزش و ارتقای سلامت مرکز بهداشت استان یادآور شد که اقدامات و فعالیت های کارشناسان واحد آموزش سلامت مرکز بهداشت استان و شهرستانها در برنامه عملیاتی سال 96 با هدف کلی ارتقای آگاهی و مهارت مردم ، سازمانها و جوامع برای مراقبت از سلامت خود در راستای اجرای 10 برنامه خودمراقبتی فردی ، خودمراقبتی اجتماعی ، خودمراقبتی سازمانی ، برنامه خودیاری ، تدوین جزء خودمراقبتی در مراقبتهای اولیه سلامت ، توانمندسازی مدیران و کارکنان بخش بهداشت ، برنامه جامع آموزش سلامت همگانی ، نیازسنجی سلامت ، تولید  رسانه های آموزش سلامت و برنامه خودمراقبتی در مدارس تنظیم می گردد.
 
 
بيشتر