تازه ها
تقاضای انتقال کارکنان حوزه بهداشت استان قزوین بررسی شد
در  کمیته نقل و انتقالات حوزه بهداشتی استان که به ریاست دکتر سید سعید اسکویی، معاون بهداشتی دانشگاه و با حضور روسای شبکه های بهداشت ـ درمان شهرستان های تابعه و مدیران ستاد مرکز بهداشت استان، روز 11 خرداد 1395 در سالن این معاونت برگزار شد، پرونده 40 تن از متقاضیان انتقال که پس از طرح و بررسی در کمیته شهرستانی، به مرکز بهداشت استان ارسال شده بود، مورد بررسی قرار گرفت.
به گفته فریدون شعبانی، مدیر امور اداری و دبیر کمیته نقل و انتقالات حوزه بهداشتی استان، نشست این کمیته، هر شش ماه یک بار در شهرستان های تابعه برگزار می شود و به تقاضای کارکنان متقاضی انتقال به سایر نقاط استان و کشور، برابر آیین نامه و ضوابط مربوطه با ارائه مستندات و کسب امتیاز لازم رسیدگی می شود و پس از احراز شرایط مقدماتی به مرکز بهداشت استان ارسال می شود.
وی با بیان اینکه در مرحله کمیته استانی نیز برابر آیین نامه و سیاست های کلی دانشگاه و پس از تأمین و جایگزینی نیروی انسانی، اقدامات بعدی انجام می شود،
باتوجه به افزایش کارکنان متقاضی ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر و ارائه مدارک جهت تبدیل یا اعمال مدرک تحصیلی آنان سازوکار و فرایندهای لازم توسط مدیران شهرستانها طرح و پس از کارشناسی انجام شده در غالب آیین نامه داخلی جهت اجرا به شهرستانها ابلاغ شده است.
شعبانی ، اضافه کردند در این جلسه مقرر شد، کارکنانی که به واحدهای دیگر استانی و یا خارج از استان منقل می شوند باید بصورت انتقال دایم و پیشنهاد اختصاص ردیف از مقصد را داشته باشند و فقط در بعضی موارد و شرایط خاص ،حداقل شش ماه فرصت دارند که ردیف سازمانی از مقصد بگیرند.