تازه‌ها
امور نیروی انسانی

1396/8/27 شنبه

اعلام نیاز پزشکان دوره سوم 1398 (تا پایان مهر98) استان قزوین

اعلام نیاز دندانپزشکان دوره سوم 1398(تا پایان مهر98) استان قزوین

لازم به توضیح است ثبت نام نیروهای متقاضی عقد قرارداد بیمه روستایی و پزشک خانواده، قرارداد شرکتی، تا آذرماه 1398 امکان پذیر نمی باشد.