تازه‌ها
امور نیروی انسانی

1396/8/27 شنبه

لازم به توضیح است تا اطلاع ثانوی ثبت‌نام نیروهای متقاضی عقد قرارداد بیمه روستایی و پزشک خانواده، قرارداد شرکتی، امکان پذیر نمی‌باشد.

اعلام نیاز پزشکان دوره سوم 1398 (تا پایان مهر98) استان قزوین

اعلام نیاز دندانپزشکان دوره سوم 1398(تا پایان مهر98) استان قزوین