رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین خطاب به داوطلبان سلامت - ثواب ‌این فعالیتها و پیگیری ها ‌در کارنامه اعمال‌ شما ثبت میشود و این ارزشمند است
جشنواره  سوپ و آش درآستانه  بسیج ملی آموزش تغذیه با شعار ((چاقی تهدید سلامت امروزو فردا)) و کنترل  و پیشگیری اضافه وزن و چاقی با تغذیه سالم برگزار شد
نشست هم اندیشی نمایندگان پزشک و ماماهای تیم سلامت برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی استان
برگزاری کمیته مشترک فعالیتهای سلامت محور سازمان فرهنگی ورزشی و معاونت بهداشتی
برنامه بیمه روستایی و پزشک خانواده
برنامه تحول سلامت در مناطق شهری و حاشیه شهر
برگزاری جلسه حساس سازی سرطان پستان ویژه بانوان معاونت بهداشتی
تقاضای  انتقال کارکنان حوزه معاونت بهداشتی استان قزوین بررسی شد
حضور فعال داوطلبان سلامت دانشگاه علوم پزشکی قزوین در یاری رساندن به زلزله زدگان استان کرمانشاه
برنامه نیروی انسانی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10