بازدید دکتر نجاری معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین از زندان مرکزی استان قزوین
شورای بهورزی در مرکزبهداشت استان برگزار شد
سی امین دوره آموزش بهورزی در مرکزآموزش بهورزی شهرستان قزوین آغاز گردید
برگزاری جلسه بررسی وضعیت استان درسامانه سیب
رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین خطاب به داوطلبان سلامت - ثواب ‌این فعالیتها و پیگیری ها ‌در کارنامه اعمال‌ شما ثبت میشود و این ارزشمند است
جشنواره  سوپ و آش درآستانه  بسیج ملی آموزش تغذیه با شعار ((چاقی تهدید سلامت امروزو فردا)) و کنترل  و پیشگیری اضافه وزن و چاقی با تغذیه سالم برگزار شد
نشست هم اندیشی نمایندگان پزشک و ماماهای تیم سلامت برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی استان
برگزاری کمیته مشترک فعالیتهای سلامت محور سازمان فرهنگی ورزشی و معاونت بهداشتی
برنامه بیمه روستایی و پزشک خانواده
برنامه تحول سلامت در مناطق شهری و حاشیه شهر
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...