ک
بررسی‌عملکرد‌ مالی پروژه عمرانی مشترک با کمیساریای‌عالی‌ پناه‌‌جویان‌ سازمان‌ ملل
بررسی‌عملکرد‌ مالی پروژه عمرانی مشترک با کمیساریای‌عالی پناهجویان سازمان ملل در 10خرداد ماه 96، در خصوص پروژه مرکز اتباء خارجی محمود آبادنمونه با حضور نمایندگان ‌کمیساریای، آقای شهسواری، نماینده اداره اتباع امورخارجی استانداری، مهندس هاشم علیجانی، مدیر مرکز مدیریت شبکه استان ، حسین شیخی، معاون مدیر مالی ‌دانشگاه ، سید علیرضا خونساری، رئیس مرکزبهداشت شبکه شهید بلندیان وسعید مافی،عامل مالی معاونت بهداشتی دانشگاه و کارشناسان مرکز بهداشت استان برگزار گردید.
در ابتدای جلسه مهندس هاشم علیجانی، گزارش روند اجرای  پروژه  و هزینه  تمام  شده را ارائه نمودند و در‌ادامه اسناد  و مدارک  مربوط توسط اعضاء کمیساریای بررسی  و مورد تاید قرار‌گرفت .
مدیر مرکز مدیریت شبکه استان  افزود،بااجرای این تفاهم نامه مشترک با کمیساریای یک باب پایگاه بهداشتی به مساحت 280 متر مربع  در شهر محمود آباد نمونه  ، در موقعیت مناسبی  احداث گردید و طی آن  جمعیتی حدود 26 هزار نفر تحت پوشش این مرکز قرار گرفتند و مراقبین سلامت  تمامی بسته های  خدمتی تحول سلامت را به اهالی محترم منطقه  بطور فعال ارائه می نمایند
لازم به توضیح است  قبل از پروژه  شهر  محمود آباد  نمونه  صرفا دارای یک مرکز خدمات جامع سلامت بود  که عملا ارائه خدمات با دشواری همراه بود
بيشتر