گسترش
جلسه اجرای دستورالعمل پرداخت کارانه مبتنی بر کیفیت
با توجه به ابلاغ دستورالعمل کارانه پرسنل محیطی وستادی جلسه ای باحضورمدیران شبکه ها و روسای  مراکز بهداشت ومسؤولین گسترش شهرستانها  در روز23 خرداد ماه 96، درسالن اجتماعات معاونت بهداشتی دانشگاه برگزار شد .
در ابتدای جلسه دکتر سید سعیداسکویی،معاون بهداشتی دانشگاه در خصوص شیوع  تب کریمه کنگو و لزوم  توجه  خاص مدیران شبکه ها به دستورالعمل مربوطه مطالبی را اشاره کردند دکتراسکویی، باتوجه به شیوع  تب  کریمه کنگو در برخی ازاستانها  کشور و لزوم آموزش و آمادگی  اعضاء تیم سلامت را در مواجهه  با این بیماری تاکید نمودند.
دکتر اسکویی، به کلیات شیوه اجرای دستور العمل  پرداخت کارانه  مبتنی بر  کیفیت مطالبی را بیان نمودند .
درادامه مهندس هاشم علیجانی، مدیر مرکز مدیریت شبکه استان ، در خصوص آموزش  نرم افزار مربوطه و نحوه تکمیل چک لیستها و چگونگی  پرداخت  کارانه که بر اساس  عملکرد هر فرد  قابل استخراج می باشد و مقررشد سریعا مدیران شبکه ها براساس نرم افزار   p4Q‌ کارانه ها را محاسبه و پرداخت نمایند .
 
بيشتر