جلسه
جلسه استانی بررسی روند اجرای مفاد تفاهم نامه مشترک معاونت بهداشتی و آموزش و پرورش
جلسه استانی بررسی روند اجرای مفاد تفاهم نامه معاونت بهداشتی و آموزش و پرورش با حضور سالار قاسمی مدیر کل اداره آموزش و پرورش ،دکتر سید سعید اسکویی، معاون بهداشتی دانشگاه ، عین الله صادقی معاون تربیت بدنی و سلامت اداره آموزش و پرورش وکارشناسان مرتبط معاونت بهداشتی ،آموزش و پرورش روز دوشنبه 24 آبان ماه 1395، در سالن کنفرانس اداره آموزش و پرورش برگزار شد. در این جلسه ،صادقی تفاهم نامه مشترک بین معاونت بهداشتی و آموزش و پرورش را یکی از بهترین تفاهم نامه های که آموزش و پرورش با سایر ارگانها منعقد نموده می باشد که روند اجرای بسیار مطلوبی دارد. در این جلسه در ابتدا گزارش اقدامات انجام شده در سال تحصیلی 95 – 94 در راستای تفاهم نامه توسط نمایندگان دو دستگاه ارائه گردید .
اقدامات انجام شده توسط معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی از قبیل : آموزش ‌موضوعات مرتبط با سلامت دانش آموزان والدین و کارکنان مدارس- معاینات پدیکلوز آموزش و درمان موارد آلوده ، انجام معاینات غربالگری پایه های مختلف سه مقطع تحصیلی ، اجرای 180 برنامه آموزشی به روش نمایش در مدارس ابتدایی با موضوعات بهداشت فردی، اهمیت صرف صبحانه، میان وعده سالم ، دهان و دندان با اولویت مدارس حاشیه شهر ،  اجرای برنامه سفیران سلامت ، واکسیناسیون توام دانش آموزان  پایه سوم دوره اول متوسطه ، پایش و نظارت بر روند اجرای برنامه ها در سطح خانه های بهداشت، پایگاه ها و مراکز ، اجرای برنامه مدارس مروج سلامت ، اجرای برنامه وارنیش فلوراید جهت دانش آموزان مقطع ابتدایی ، اجرای برنامه مکمل یاری ونظارت بر توزیع شیر از جمله اقداماتی  بود که  از طرف معاونت‌ بهداشتی در ‌طی سال تحصیلی 95- 94  در سطح مدارس  استان انجام شده ‌بود .
در ادامه مقرر شد برنامه سفیران سلامت با مشارکت دو حوزه در سطح مدارس شهر و روستا در سال تحصیلی 96-95 اجرا شود . همچنین نمایش بچه ها‌سلامت باشید با تاکید بر اجرای فعالیت بدنی جهت دانش آموزان مقطع ابتدایی با مشارکت دو دستگاه در طی سال تحصیلی اجرا گردد. در انتها جلسه قاسمی مدیر کل آموزش و پرورش استان پیشنهاد دادندبا توجه به کارکرد موثر و مفید تفاهم نامه ، یک تفاهم نامه چند جانبه با سایر سازمانها  از جمله صدا و سیما- شهرداری و ... داشته باشیم.