دستورالعمل اجرایی واحد سلامت دهان و دندان
1.خدمات قابل ارائه دندانپزشکی در مراکز بهداشتی شامل ویزیت، کشیدن ،ترمیم،جرمگیری، وارنیش فلوراید، فیشورسیلانت ، پالپ زنده و پالپوتومی می باشد که تمامی مواد و تجهیزات جهت ارائه این خدمات در تمامی مراکز موجود است.
2.تمامی خدمات با پرداخت هزینه می باشد.( بدیهی است که مراکز معین دندانپزشکی در طرح دندانپزشک خانواده مستثنی می باشند ومطابق دستورالعمل ارسالی از استان ارائه خدمت می نمایند.)
3.ویزیت دندانپزشکی برای تمامی گروهها مستلزم پرداخت هزینه می باشد به غیر از زنان باردار و ارجاعیات سامانه سیب (از طریق مراقب سلامت) که با ویزیت صفر معاینه می شوند
4.گروههای هدف شامل کودکان زیر 6 سال ، کودکان 6 تا 14 سال ، زنان باردار ومادر شیرده تا یکسال می باشد که اولویت ارائه خدمت برای گروه هدف است. با این حال ارائه خدمات برای سایرین در مراکز خدمات جامع سلامت بلا مانع است
5.ترمیم  دندان 6 برای کودکان 6 تا 14 سال در صورت ارائه شناسنامه سلامت، با مهره مدرسه مشمول استفاده از خدمات بیمه است.
6. خدمات فیشورسیلانت برای تمامی کودکان 6 تا 9 سال در تعهد بیمه می باشد
7.در موارد اورژانسی (در صورت داشتن درد) و تشخیص دندانپزشک مبنی بر خارج کردن دندان ارائه خدمت در صورت عدم اتمام وسایل استریل در همان روز مراجعه صورت میگیرد در باقی موارد به بیمار نوبت داده خواهد شد (در صورت مشاهده آبسه حتی با داشتن درد امکان خارج کردن دندان وجود ندارد و بیمار بعد از آنتی بیوتیک تراپی جهت دریافت خدمات باید مراجعه کند)
8.دندانپزشکان هر ماه گواهی یک جلسه آموزشی یک ساعته را باید به کارشناس مسئول ارائه دهند
9.پایش و دریافت آمار از خانه بهداشت و پایگاه مربوط به مرکز بهداشتی به عهده کارشناس مسئول آمار مرکز می باشد و دندانپزشک باید نظارت مستقیم بر عملکرد پایگاهها و خانه بهداشت ها داشته باشد.
10.دندانپزشک 10 روز قبل از اتمام مواد مصرفی به صورت کتبی جهت درخواست از انبار با اطلاع کارشناس مسئول اقدام نماید در صورت عدم درخواست به موقع و اتمام مواد مصرفی و عدم ارائه خدمت مسئولیت متوجه دندانپزشک خواهد بود .
11.در صورت نیاز به تعمیر تجهیزات به صورت کتبی از طريق مسئول مرکز خدمات جامع سلامت مربوطه به ستاد شهرستان اطلاع رساني انجام گردد و از طريق کارشناس مسئول برنامه یا مسئول امور عمومی پیگیری گردد
12.شستشوی وسایل و استفاده از دستگاه اتوکلاو تحت نظارت مستقیم دندانپزشک باید صورت گیرد.ودستورالعمل نحوه استفاده از اتوکلاو در کنار دستگاه نصب گردد.
13.دندانپزشک آمار ماهانه را تا روز دوم ماه بعد از طریق اتوماسیون به کارشناس مسئول ارسال نماید در صورت تمایل مسئول مرکز نیز میتواند آمار ماهیانه دندانپزشک را از وی درخواست نماید.
14.روغن کاری توربین ،آنگل و ایرموتور قبل و بعد انجام کار و دقت در نگهداری و استریل وسایل دندانپزشکی ل
15. دریافت و نظارت برآماردهان دندان سطح یک خدمات دهان ودندان  توسط  کارشناس مرکز که مسئول برنامه دهان و دندان در آن مرکز می باشد تا روز سوم هر فصل باید ارسال گردد.
16.نظارت بر چک لیست کمپروسور مرکز طبق دستورالعمل موجود در مراکز.
17.ثبت آمار روزانه در سامانه دهان و دندان
18.کنترل آمارها بطور روزانه با پذیرش مرکز آمارها هر روز باید پذیرش یا از طریق shir یا اتوماسیون اداری به دندانپزشک اطلاع دهد
19.پذیرش موظف است نیز ماهانه آمار از طریق اتوماسیون اداری یا shir به دندانپزشک مرکز اعلام نماید