اخبار اسلایدی
برای ایجاد ارتباط موفق، باید مهارت‌های کافی را آموخت و به‌کار گرفت

برقراری ارتباط موفق برای آموزش اثربخش و مؤثر، امری ضروری و اساسی است و برای ایجاد ارتباط موفق، باید مهارت‌های کافی را آموخت و به‌کار گرفت.

رفعت یاحقی، رئیس گروه واحد آموزش و ارتقای سلامت مرکزبهداشت استان قزوین بابیان مطلب فوق گفت،نکات مهم در ایجاد ارتباط موثر، شناخت تقویت کننده‌ها و تضعیف کننده‌های ارتباط و واکنش‌های سازنده و غیر سازنده در ارتباطات فردی است که یک مدرس و آموزش دهنده باید آن‌ها را بیاموزد، بر آن تسلط داشته و در جلسات آموزشی به‌کار گیرد.

نرگس زمانی ،کارشناس واحد آموزش سلامت مرکزبهداشت استان با بیان اهمیت آموزش در کسب مهارت‌های کاربردی، گفت،در راستای رسیدن به این هدف و توانمندسازی همکاران، کارگاهی با حضور دکتر مریم سلیمان نژاد، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، و با شرکت کارشناسان واحد آموزش و ارتقای سلامت استان در تاریخ 22مهر98در محل معاونت بهداشتی دانشگاه برگزار گردید.

ایشان افزود، در این کارگاه در مورد انواع شخصیت‌های مخرب در برقراری ارتباط موثر، شناخت کلمات عینی و ذهنی، شناسایی احساسات، اثرات جبر محیطی و ... بحث و گفتگو شد. در پایان جلسه شرکت کنندگان اقدام به تکمیل فرم خودارزیابی برقراری ارتباط موثر نموده و در این خصوص بحث و تبادل نظر کردند. 

 http://www.qums.ac.ir