اخبار اسلایدی
افزایش پوشش مدارس مروج سلامت در استان قزوین

1398/7/30 سه‌شنبه

امروزه سرمایه گذاري بر روي سلامت دانش آموزان در مدارس  به عنوان یکی از مهمترین مداخلات درحوزه نظام سلامت مطرح است. این امر در قالب مدارس مروج سلامت از سال تحصیلی 90-89 با مشارکت آموزش و پرورش در سراسر کشور به اجرا در آمد. در استان قزوین ابتدا 13 مدرسه تحت پوشش این برنامه قرار گرفت و با افزایش تدریجی مدارس تحت پوشش در سال تحصیلی 98-97 ، 365مدرسه  مجری این برنامه بودند.

 الهام کاکاوند، کارشناس سلامت نوجوانان جوانان و مدارس مرکز بهداشت استان قزوین با بیان این مطلب افزود، مدارس مروج سلامت طبق نظر کارشناسان مرتبط دو حوزه علوم پزشکی و آموزش و پرورش انتخاب می شوند. جمعیت هدف برنامه دانش آموزان، کارکنان مدارس و اولیاء دانش آموزان در مدارس منتخب می باشند. اقدامات خاصی که در این برنامه انجام می شود شامل: برنامه جامع آموزش سلامت در مدارس، ارائه خدمات بالینی در مدارس از طریق برنامه مراقبت سلامت دانش آموزان، سلامت محیط مدرسه، بهبود تغذیه درمدارس، افزایش تحرک فیزیکی و فعالیت بدنی در مدارس، ارتقاء سلامت کارکنان مدرسه، ارائه خدمات سلامت روان و مشاوره ای در مدارس و مشارکت والدین و جامعه در برنامه های ارتقای سلامت در مدارس می باشد.

کارشناس سلامت نوجوانان جوانان و مدارس مرکز بهداشت استان قزوین، عنوان کرد، در طی سال تحصیلی مراقبین سلامت در پایگاهها و ناظرین سلامت در مراکز خدمات جامع سلامت با نظارت کارشناسان ستادی ضمن بازدید از مدرسه اولین ممیزی خارجی را با استفاده از چک لیستهای مربوطه انجام داده و با شناسایی نقاط ضعف موجود به مدرسه فرصت داده می شود تا برای رفع مشکلات اقدام نمایند. پس از آن مجددا" ممیزی خارجی انجام شده و با توجه به امتیاز کسب شده رتبه بندی مدارس انجام می شود.

به گفته کاکاوند ، به منظور بررسی نتایج اجرای برنامه مدارس مروج سلامت در سال تحصیلی 98-97 و اجرای مداخلات لازم در سال تحصیلی پیش رو جلسه ای با حضور کارشناسان سلامت نوجوانان جوانان و مدارس استان روز دوشنبه 22مهر98، در معاونت بهداشتی برگزار شد. کارشناس سلامت نوجوانان جوانان و مدارس استان  با بیان این مطلب افزود در این جلسه کارشناسان مسئول برنامه در استان و شهرستان ها  نحوه اجرای برنامه را گزارش نمودند، در ادامه اشکالات موجود بررسی و پیشنهادات  و راهکارهایی جهت اجرای بهتر برنامه ارائه شد. 
http://www.qums.ac.ir