اخبار سایت
قالب جدید وب سایت معاونت بهداشتی نصب گردید.

1396/7/29 شنبه

با توجه به طراحی و ارایه قالب جدید صفحات توسط واحد فن آوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی، کار نصب قالب جدید بر روی کلیه صفحات وب سایت معاونت بهداشتی انجام گرفت. طراحی بهینه و افزایش سرعت بارگذاری سایت، ساختار یکپارچه و کاربرپسند جهت دسترسی به محتوای سایت، قابلیت پیاده سازی چیدمان پویا و اختصاصی برای بخش های مختلف از جمله اهداف بارگزاری قالب جدید می باشد که با صرف بیش از 40 ساعت کاری در مهرماه 1396 محقق گردید.