اخبار سایت
راهکارهای ارتقای شاخص های وبومتریک زیرپورتال معاونت بهداشتی بررسی شد.

1396/8/21 يكشنبه

نشست آموزشی توجیهی با موضوع بررسی راهکارهای ارتقای شاخص های وبومتریک زیرپورتال معاونت بهداشتی در تاریخ 20 آبان 1396 با حضور کلیه پرسنل در محل سالن کنفرانس معاونت بهداشتی برگزار شد.  در ابتدای این جلسه سرکار خانم دکتر یزدی (معاون فنی مرکز بهداشت استان) بر اهمیت بروزرسانی و ارتقای شاخص های وب سایت تاکید نمودند. در ادامه آقای مهندس علی جعفری (مسئول زیرپورتال معاونت بهداشتی)، ضمن ارایه گزارشی از وضعیت زیرپورتال معاونت بهداشتی، به بیان راهکارهای عملی جهت ارتقای کمیت و کیفیت اطلاعات و خدمات الکترونیک ارایه شده از طریق سایت پرداخت. در خاتمه مقرر گردید کلیه گروهها/واحد های معاونت بهداشتی ضمن بررسی صفحات موجود، نسبت به بروزرسانی و بارگذاری اطلاعات جدید اقدام نمایند. 
لازم به ذکر است هدف از ارتقای زیر پورتال معاونت بهداشتی رسیدن به جایگاه مناسب در ارزیابی وبومتریک دانشگاه های علوم پزشکی کشور می باشد ، این رتبه بندی شاخصی است برای رتبه بندی وب سایت های دانشگاهها و مراکز علمی، آموزشی و تحقیقاتی دنیا که توسط آزمایشگاه سایبرمتریک  واحدی از انجمن ملی تحقیقات اسپانیا تهیه شده است. وبومتریک کل دانشگاه های دنیا را بر اساس اطلاعات مبتنی بر وب آنها سالیانه دو بار در ماه-های دی (ژانویه) و تیر(جولای) انجام می دهد.