اخبار سایت
همدلی از عوامل موثر در برقراری یک ارتباط بین فردی موثر

1396/9/14 سه‌شنبه

برای برقراری یک ارتباط موفق باید دنیار را از چشم فرد مقابل نگاه نماییم و رفتار و گفتار هرفرد را باید براساس ملاکهای ذهنی خود آن فرد ارزیابی نماییم. اگر رفتارهای دیگران را بر اساس ملاکهای ذهنی خودمان ارزیابی نماییم دچار خطا می شویم. این مطلب را علی طایفه ، کارشناس مسئول سلامت روان مرکز بهداشت استان در کارگاه آموزشی ارتقاء مهارتهای اجتماعی جوانان که در تاریخ 13آذرماه96 ، جهت کارشناسان سلامت نوجوانان،جوانان و مدارس استان در محل سالن جلسات معاونت درمان برگزار شد بیان کرد.
ایشان تاکید کردند ریشه بسیاری از اختلافها عدم توجه به این نکته و ارزیابی رفتار و گفتار دیگران بر اساس ملاکهای ذهنی خودمان است. هم چنین در خصوص تعریف و هدف ارتباط، اجزای ارتباط، انواع ارتباط انسانی و نکات مهم در ایجاد ارتباط موثر ، تقویت کننده ها و تضعیف کننده های ارتباط و واکنشهای سازنده و غیر سازنده در ارتباطات فردی مطالبی عنوان نموده و تاکید کردند فراهم کردن فضایی گرم و حمایتگر، توقف کارها و توجه کامل به صحبت های گوینده، اجازه دادن به  گوینده برای بیان آزادنه افکار واحساسات خود، سعی برای دیدن دنیا از چشم فرد مقابل، همدلی با فرد مقابل،گوش دادن با روی باز به حرفهای طرف مقابل حتی اگر با احساسات ، افکار و گفتار فرد مخالف هستید، گوش دادن با ذهن باز به طرف مقابل حتی اگر از شما انتقاد شد، احترام بهاحساسات، افکار و عقاید فرد مقابل هر چند با آنها مخالفید، نشان دادن پاسخها و واکنشها مناسب(از دست من چه کمکی ساخته است؟) از جمله واکنشهای سازنده در ارتباطات بین فردی می باشد. 
در این جلسه هم چنین در خصوص تعریف و علل خشم، سیکل خشم، اثرات خشم، شیوه های ابراز خشم، مدیریت و پیشگیری از بروز آن توضیحات مفصلی توسط اقای طایفه بیان شد. عواملی مانند خستگی، کم خوابی یا بد خوابی، مصرف زیاد مواد محرکی چون کافئین، نیکوتین و استروئیدها، عوامل محیطی شامل سرو صدا، عدم وجود استانداردهای بهداشتی، درجه حرارت بالا و گرمای زیاد، آلودگی هوا، زندگی در یک منطقه شلوغ ، خیابان ها وکوچه های کثیف، ازدحام و ترافیک سنگین نیز می تواند استرس را افزایش داده و احتمال عصبانی شدن را افزایش دهد.