اخبار سایت
نشست فصل زمستان با موضوع وب سایت معاونت بهداشتی برگزار شد.

1398/11/5 شنبه

جلسه هماهنگی فصل زمستان با موضوع  «وب سایت معاونت بهداشتی» با حضورمدیران و مسئولین گروه‌ها و واحدهای معاونت بهداشتی برگزار گردید. در این جلسه که در تاریخ دوم بهمن 1398 درمحل سالن کنفرانس معاونت بهداشتی با حضور دکترناهید یزدی، معاون فنی مرکز بهداشت استان و دکتر اسماعیل کلهر، معاون اجرایی مرکز بهداشت استان قزوین برگزار گردید بر لزوم توجه جدی مسئولین گروه‌ها و واحدهای فنی به خدمات الکترونیک و مخصوصاً بارگزاری محتوی علمی-آموزشی در سامانه Eprints  تأکید گردید.
در ادامه آمار مقایسه‌ای از وضعیت وب سایت معاونت بهداشتی در بین زیرپورتال‌های دانشگاه علوم پزشکی قزوین و همچنین وضعیت وب سایت مراکز بهداشت شهرستان‌ها و میزان بازدید صفحات خانگی واحدهای مختلف توسط علی جعفری مسئول وب سایت معاونت بهداشتی ارائه گردید.
براساس اطلاعات ارائه شده، زیرپورتال معاونت بهداشتی در ارزیابی ماه آذر 1398 از نظر شاخص‌های شورای فناوری اطلاعات دانشگاه، برای دومین مرتبه پیاپی دارای رتبه نخست در بین معاونت‌های دانشگاه بوده است.

http://www.qums.ac.ir