اخبار
مشاوره تغذیه تلفنی در سامانه 4030 راه‌اندازی می‌شود

1399/1/24 يكشنبه

عطیه رزازی، رئیس گروه بهبود تغذیه مرکز بهداشت استان قزوین در جلسه ویدئو کنفرانس با کارشناسان تغذیه شهرستان‌ها در تاریخ 23فروردین 99، درخصوص سامانه 4030 اذعان داشت که: سامانه4030 از ابتدا جهت ارائه مشاوره و پاسخ‌گویی به سوالات در زمینه پیشگیری، تشخیص و درمان ویروس کرونا به عموم مردم راه‌اندازی شد؛ ولی باتوجه به اهمیت تغذیه در بیماری کرونا و باورهای نادرست و سوالات متعدد مطرح شده در این زمینه ازسوی مردم ارائه خدمات مشاوره تغذیه به این سامانه اضافه می‌گردد.
ارائه خدمات مشاوره تغذیه توسط کارشناسان منتخب تغذیه در سراسر کشور انجام می‌گردد که از معاونت بهداشتی دانشگاه قزوین نیز 10 کارشناس تغذیه جهت ارائه خدمات به‌صورت تلفنی در این سامانه انتخاب و به دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت متبوع معرفی شدند.
در این ویدئو کنفرانس ضمن یادآوری نکات و اصول مهم در یک مشاوره صحیح، به دستورالعمل‌های ارسالی از وزارت بهداشت به‌عنوان منبع علمی و موثق جهت ارائه خدمت و مشاوره تغذیه به مردم اشاره شد و تأکید گردید پاسخ کارشناسان تغذیه به سوالات مردم براساس دستورالعمل‌های ارسالی از وزارتخانه خواهد بود.
دکترناهید یزدی، معاون فنی مرکز بهداشت استان قزوین نیز در این ویدئو کنفرانس ضمن اشاره به عدم نفی طب ایرانی توسط کارشناسان تغذیه در پاسخ به سوالات مردم تاکید کردند پاسخ‌ها مطابق با پروتکل‌های انجمن طب ایرانی وزارت بهداشت باشد.

 http://www.qums.ac.ir