اخبار
محدودیت دریافت انرژی با ارتقاء سلامت و طول عمر ارتباط دارد.

1399/2/8 دوشنبه

عطیه رزازی، رئیس گروه بهبود تغذیه جامعه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین بیان نمود، مطالعات و تحقیقات متعدد نشان داده محدودیت دریافت کالری مجموعه ای از فعالیت‌های متابولیکی مهم را در بدن ایجاد می‌کند. از جمله این فعالیت‌ها کاهش پاسخ های التهابی زیان بار و بهبود واکنش بدن در موارد استرس گزارش شده است. در واقع کم کردن کالری دریافتی باعث ایجاد پاسخ مناسب و بهتر در مواقع استرس در سلول می شود و عمر سلول را افزایش می‌دهد، نکته دیگر بهبود اتوفاژی یا خودخواری سلول‌های تخریب شده و آپوپتوز یا مرگ برنامه ریزی شده سلول در بدن است (هر دو این فرایندها باعث از بین رفتن سلول‌های آسیب دیده یا معیوب بدن مثل سلولهای سرطانی می‌شوند)، و در نهایت اصلاح و تعادل در سیستم هورمونی می‌شود. مزایای گفته شده در روزه داری متناوب که با محدودیت دریافت کالری همراه باشد نیز اتفاق می افتد.

بنا به گفته رئیس گروه بهبود تغذیه جامعه معاونت بهداشتی دانشگاه،  مطالعات نشان داده حتی در کسانی که روزه نمی‌گیرند و به صورت دوره ای یک تا دو روز در هفته کالری دریافتی را محدود می‌کنند و ساعاتی از روز را گرسنه می مانند مزایای گفته شده دیده می شود. و بالاخره اینکه برخی از اصلاحات رفتاری مربوط به پرهیز از پرخوری پس از یک دوره روزه داری در حفظ این نتایج مطلوب بسیار مهم است.

به گفته رزازی، از گذشته نیز روزه‌داری به عنوان فرصتی مناسب برای پالایش و پاکسازی بدن، استراحت دستگاه گوارش و بازسازی سلول‌های بدن و اصلاح الگوی غذایی بوده است و درصورتی که همراه با محدودیت دریافت مواد غذایی در افطار و سحر باشد، می‌تواند تأییدی بر یافته‌های علمی اخیر تلقی گردد. 

 http://www.qums.ac.ir