اخبار
ارائه خدمات روان درمانی به خانواده افراد متوفی ناشی از بیماری کرونا

1399/2/8 دوشنبه

دکتر لادن محمدی زاده ، رییس گروه سلامت روان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین ، در مورد سوگ ناشی از بیماری کرونا بیان کرد: فقدان هر عزیز، با ماتمی همراه است.  درد و غمی جانکاه که بسته به ویژگیهای فردی، اجتماعی و فرهنگی، عکس‌العملهای گوناگونی درانسان ها ایجاد می‌کند. بشر در طول زندگی خود همواره با فقدان های متعددی مواجه بوده و آموخته است که این فقدانها را تاب آورد. هرفقدان یا تهدید به آن می توا ند واکنش سوگ به همراه داشته باشد که واکنشی طبیعی است، سوگ شامل افکار، احساسات و رفتارهای مختلفی در مراحلی متفاوت است ودر افراد، جوامع و فرهنگهای مختلف تفاوت های زیادی دارد و نیز همواره احساسات و تجربیات سختی را به همراه دارد. اما حاصل همه این پدیده ها به صورت مشترک و در راه پذیرش واقعیت فقدان و در نهایت بازگشت به زندگی عادی بدون فرد از دست رفته است.

بنا به گفته رییس گروه سلامت روان معاونت بهداشتی دانشگاه، سوگ، منجر به کاهش دلبستگی می شود هر چند شاید سوگوار ممکن است هرگز به گونه ای که قبل از سوگ بوده است بازنگردد اما معمولا بدون کمک خاصی از این رنج و درد شدید خلاصی می یابد و می تواند زندگی را با ایجاد پیوندهای جدید درعین دوام پیوند با عزیز دست رفته اش به شکلی تازه آغاز کند. این اتفاق در فرآیندی به نام سوگواری طی می شود.

به گفته دکتر محمدی زاده ، عزاداری یک پاسخ طبیعی به فقدان است و با گذشت زمان، عزاداران با قبول غیبت فرد متوفا در مدتی حدود شش ماه تا یکسال بتدریج پیوند با او را کم و کمتر می کنند و به زندگی معمول خود بازمی گردند .در بحران جهانی بیماری COVID 19 و با توجه به شرایط خاصی که جهانیان با آن درگیرند، متاسفانه افراد زیادی عزیزان خودرا از دست داده اند و خود و سایر عزیزانشان نیز، درمعرض خطر بیمار شدن هستند از سویی حس کنترل و امنیت بشردر معرض بی ثباتی است و  به دلیل اصل پیشگیرانه فاصله گذاری فیزیکی که خود نیز منجر به فاصله گذاری اجتماعی می شود، امکان برگزاری مراسم مرسوم برای متوفیان محدودیت جدی دارد. به دلیل همه این عوامل همراه با تفاوت های فردی، روانی و فرهنگی می تواند خطر ایجاد سوگ غیرطبیعی یا عارضه دار را در برخی افرادو جوامع مهیا کند، که در این صورت نیاز به مداخله‌ی درمانی درسوگ وجود دارد. مشاوره سوگ، کمک به تسهیل فرآیند سوگ طبیعی است. به همین دلیل گروه سلامت روان این معاونت به منظور  جلوگیری از ایجاد انواع سوگ پیچیده در آینده، برای تمامی خانواده های افراد متوفی ناشی از بیماری کرونا جلسات مشاوره در سوگ انجام می دهد. محمدی زاده  بیان کرد ، این جلسات شامل یک جلسه مقدماتی و چهار جلسه ارزیابی و انعطاف پذیری رویداد و افزایش درک فقدان، کنار آمدن با سوگ و معنایابی، بازیابی، سازگار شدن با زندگی بدون متوفا، ارزیابی روند سوگ، بازگشت به زندگی بدون متوفا می باشد. و علاوه بر این مقرر شده است در صورت نیاز خانواده متوفی به دریافت خدمات مددکاری، ضمن اطلاع رسانی توسط کارشناس سلامت روان معاونت بهداشتی به  گروه مددکاری معاونت محترم درمان پیگیری های لازم با همکاری سایر سازمان ها در سطح استان مانند سازمان بهزیستی، کمیته امداد برای آن خانواده صورت پذیرد. 
http://www.qums.ac.ir