مسئولین و کارشناسان
مینا شهسواری
1394/9/17 سه‌شنبه   مینا شهسواری
محل كار  گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای غیرواگیر
سمت  کارشناس گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای غیر واگیر
 
تلفن محل كار  02833686188
 
 
 
سوابق تحصيلي 
کارشناس
 
 

وظایف و مسئولیتها: 
  • کارشناس برنامه پیشگیری از بروز  بتاتالاسمی ماژور
  • کارشناس برنامه پیشگیری و کنترل بیماری فنیل کتونوری 
  • کارشناس ژنتیک
  • کارشناس ثبت سرطان