مسئولین و کارشناسان
دکتر سولماز فرخ زاد
1394/9/22 يكشنبه   دکتر سولماز فرخ زاد
محل كار  گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای غیرواگیر
سمت  کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماریهای غیرواگیر
 
تلفن محل كار  02833686188
 
 
 
سوابق تحصيلي 
دکتری پزشکی - MPH
 
 

وظایف و مسئولیتها:

  • سیاست گذاری، برنامه ریزی، سازماندهی و مدیریت علمی و اجرایی ارزشیابی نظام مراقبت بیماریهای غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط در سطح استان

  • نظارت ، پایش و ارزشیابی نظام مراقبت بیماریهای غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط در سطح استان

  • تسهیل زمینه های اجرایی برنامه های ملی تدوین شده در زمینه پیشگیری و کنترل بیماریهای غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط 

  • جلب مشارکت و همکاری درون دانشگاهی و بین بخشی در زمینه پیشگیری و کنترل بیماریهای غیرواگیر

  • شناسایی والویت بندی مشکلات سلامت جامعه درزمینه بیماریهای غیرواگیر  و ارائه راهکارها و اتخاذ استراتژی های مناسب
     دریافت رزومه خانم دكتر سولماز فرخ زاد