آلبوم عکس 1399
جلسه بررسی شیردهی درمادران با سابقه اعتیاد
جلسه جمع بندی پایش معاونت بهداشتی
تقدیر هیات رئیسه مجمع خیرین سلامت استان  ، از حوزه بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قزوین
جلسه بررسی موارد مقابله با کرونا ویروس ، با حضور معاون بهداشتی دانشگاه
برگزاری ویدئو کنفرانس با شبکه های بهداشت ودرمان شهرستانها
جلسه هماهنگی مقابله با کرونا ویروس
بازدید معاون فنی مرکز بهداشت استان از نقاهتگاه و بیمارستان صحرایی استان
جلسه هماهنگی نحوه فعالیت صنایع استان در خصوص  کرونا
جلسه هماهنگی نحوه  فعالیت صنایع  استان در خصوص کرونا
جلسه شیوع بیماری کرونا و پیگیری مبتلایان
حضور دکتر حمید رضا نجاری، معاون بهداشتی دانشگاه در جلسه هماهنگی پیشگیری ازویروس کرونا