هرخانه یک پایگاه سلامت
هر خانه یک پایگاهتدددددددددددددددددددددددد

 
تازه‌ها
1399/10/20 شنبه
بسته آموزشی طرح شهید سلیمانی
اجرای گام چهارم بسیج ملی«طرح مدیریت و کنترل همه‌گیری کووید19 به شیوه محله و خانواده محور»
1399/4/22 يكشنبه
برنامه «هرخانه یک پایگاه سلامت» در شهر محمدیه
مستندات اجرای پایلوت برنامه در استان قزوین
1399/4/9 دوشنبه
کلیپ کوتاه: هرخانه یک پایگاه سلامت
موشن گرافی
1399/4/8 يكشنبه
کلیپ کوتاه: فعالیت فیزیکی
موشن گرافی
1399/4/8 يكشنبه
کلیپ کوتاه: نشستن صحیح
موشن گرافی
1399/4/8 يكشنبه
کلیپ کوتاه: مراقبت از پای دیابتی
موشن گرافی
1399/4/8 يكشنبه
کلیپ کوتاه: افسردگی
موشن گرافی
1399/4/8 يكشنبه
کلیپ کوتاه: کاهش مصرف نمک
موشن گرافی
1399/4/7 شنبه
کلیپ کوتاه: مسمومیت با CO
موشن گرافی
1399/4/7 شنبه
کلیپ کوتاه: کنترل خونریزی
موشن گرافی
1399/4/7 شنبه
کلیپ کوتاه: کرونا
موشن گرافی
1399/4/7 شنبه
کلیپ کوتاه: از سیگار و قلیان دوری می‌کنیم
موشن گرافی