هرخانه یک پایگاه سلامت
هر خانه یک پایگاهتدددددددددددددددددددددددد

 
تازه‌ها
1399/2/31 چهارشنبه
آئین افتتاحیه برنامه هرخانه یک پایگاه سلامت
برنامه مذکور به دنبال گسترش مشارکت آگاهانه مردم درعرصه تامین،حفظ و ارتقای سلامت برای تمامی خانوارهای کشور است.
1398/11/26 شنبه
خودمراقبتی در سلامت روان (افسردگی)
ویژه سفیران سلامت - هرخانه یک پایگاه سلامت
1398/11/7 دوشنبه
تروما
بسته‌های آموزشی طرح هر خانه یک پایگاه سلامت
1398/11/7 دوشنبه
سوختگی
بسته‌های آموزشی طرح هر خانه یک پایگاه سلامت
1398/11/1 سه‌شنبه
آموزش داوطلبان و سفیران سلامت در شهر محمدیه، در راستای طرح هرخانه یک پایگاه سلامت
مراقبت از پای دیابتی، بهداشت دهان و دندان و ...
1398/10/14 شنبه
دوری از سیگار و قلیان
بسته‌های آموزشی طرح هر خانه یک پایگاه سلامت
1398/10/14 شنبه
روش نشستن
 بسته‌های آموزشی طرح هر خانه یک پایگاه سلامت
1398/10/14 شنبه
آموزش حرکت در افراد دارای ناتوانی ناشی از ضایعات نخاعی
 بسته‌های آموزشی طرح هر خانه یک پایگاه سلامت
1398/10/14 شنبه
کنترل خونریزی خارجی
 بسته‌های آموزشی طرح هر خانه یک پایگاه سلامت
1398/10/14 شنبه
احیای قلبی ریوی فقط با دست
 بسته‌های آموزشی طرح هر خانه یک پایگاه سلامت
1398/10/14 شنبه
درد قفسه سینه
 بسته‌های آموزشی طرح هر خانه یک پایگاه سلامت
1398/10/14 شنبه
فعالیت بدنی
 بسته‌های آموزشی طرح هر خانه یک پایگاه سلامت