راهبرد مشارکت معاونت بهداشتی دانشگاه
این معاونت کلیه مقررات صادره خود را اعم از بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و ضوابط اجرایی و ... پیش از ابلاغ به مدت دو هفته از طریق درگاه الکترونیک خود درمعرض نقد عموم قرارداده و پس از دریافت نظرات و انتقادات سازنده مردمی نسبت به اصلاح و سپس ابلاغ اقدام می‌نماید.

فرم ارائه پیشنهادات مردمی به خدمات شناسه‌دار معاونت بهداشتی دانشگاه:

              

سامانه نظام پیشنهادات کارکنان دانشگاه علوم پزشکی:

                
            

                          
نظرسنجی بخش‌نامه‌های داخلی نظرسنجی بخش‌نامه‌های استانی
.
  
راهبرد مشارکت دانشگاه علوم پزشکی تالار گفتگو
.
                        
سامانه‌های الکترونیکی دانشگاه لیست دفاتر پیشخوان استان
.