برنامه تحول سلامت در مناطق شهری و حاشیه شهر

شرح وظایف مسئول برنامه تحول سلامت در مناطق شهری و حاشیه شهر
 

دستورالعمل اجرایی برنامه  مراقبت‌های اولیه سلامت در مناطق شهری  (قابل بهره برداری جهت کلیه کارشناسان استان و شهرستان‌ها به‌ویژه کارشناسان ستادی - پرسنل شرکتی طرف قرارداد با شرکت طالقانی)