• ساعت : ۱۳:۵۶
  • تاريخ :
     ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ 
  • تعداد بازدید : 502
  • کد خبر : ۲۱۹۸۸
فراخوان جذب 44نفر نیروی بهداشتی درمانی بصورت قرارداد پزشك خانواده و شركتی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین درنظر دارد نسبت به جذب 44نفر نیروی بهداشتی و درمانی به‌صورت قراردادی بیمه روستایی و پزشک خانواده و شرکتی برای بیمارستان امیرالمومنین(ع) و شبکه‌های بهداشت و درمان: آوج و بوئین‌زهرا، تاکستان و مرکز بهداشت قزوین اقدام نماید.

شرایط عمومی و اختصاصی،  جدول رشته‌های شغلی مورد نیاز، نحوه ثبت نام و مدارک مورد نیازبه شرح زیر قابل دسترسی می‌باشد:

امتیاز :  ۱.۵۰ |  مجموع :  ۴

برچسب ها

    6.0.20.0
    V6.0.20.0