• ساعت : ۱۱:۳۹:۱۱
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ 
  • تعداد بازدید : 290
  • کد خبر : ۶۰۶۳
نحوه دریافت گواهی نامه آزمون مسئولین فنی بهداشت حرفه ای

بسمه تعالی

نحوه دریافت گواهی نامه آزمون  مسئولین فنی بهداشت حرفه ای

کارشناسان محترمی که درآزمون شرکت نموده اند وحداقل نمره 28 را کسب نموده اند جزء افرادی می باشند که  نمره قبولی درآزمون را کسب نموده اند ودرصورت تمایل به دریافت گواهی آزمون حداکثر تا بیستم آبان ماه می بایسیت جهت صدورگواهی نامه  مبلغ 427500 ریال به شماره حساب  مشروحه ذیل واریز واسکن فیش واریزی را از طریق پست الکترونیک به نشانی  occ@qums.ac.ir ارسال نمایند.

   شماره شبای IR580100004001033103014256

 شناسه پرداخت392033177140120021100000000000

لطفا بعد از ارسال فیش پرداختی جهت اطمینان از دریافت ایمیل با شماره تلفن 02833686205 (مهندس اصغر پایون) تماس حاصل فرمائید.

قابل ذکر اینکه از طرق زیر امکان ارسال گواهی مقدور می باشد.

1- ایمیل

2- از طریق پست (در این صورت هزینه پست توسط متقاضی در مقصد پرداخت خواهدد شد).

3- از طریق حضوری

با آرزوی تندرستی و موفقیت همه عزیزان

گروه سلامت کار – معاونت بهداشتی – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین

قزوین : بلوار آزادگان – ابتدای خیابان مفتح  - تلفن : 02833686205

وب سایت :   http://url.qums.ac.ir/occ

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    V6.0.9.0