9 مهر ماه روز جهانی سالمند گرامی باد
   
   
   
  شعار جهانی روز سالمند( سال1401 )
  " تاب آوری و مشارکت زنان سالمند"

    
   
  روزشمار هفته گرامیداشت تکریم و منزلت سالمندان (12-6 مهرماه سال 1401):

  روز تاریخ شعار روز
  چهار شنبه 1400/07/06 روز رسانه، آگاهی بخشی و فرهنگ سازی
  پنج شنبه 1400/07/07 روز آموزش و توانمندسازی
  جمعه 1400/07/08 روز خانواده و جامعه دوستدار سالمند
  شنبه (روز جهانی سالمند) 1400/07/09 روز تاب آوری و مشارکت زنان سالمند
  یکشنبه 1400/07/10 روز مراقبت و سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی
  دوشنبه 1400/07/11 روز حمایت های اجتماعی، رفاهی و اقتصادی
  سه شنبه 1400/07/12 قانونگذاری، سیاست گذاری و راهبری امور سالمندان


  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0