سالروز جهانی کاهش خطر بلایا - سال 1401 

  21 مهرماه، سالروز جهانی کاهش خطر اثر بلایا گرامی باد.

   

   


  برای کاهش اثرات بلایای طبیعی
  "برنامه ریزی کنیم، پیشگیری کنیم، آماده باشیم"

   

     6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0