• ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ 
برگزاری كارگاه آموزشی" آشنایی با فرایند برنامه حفاظت عوامل اجرایی پسماندها " برای كارشناسان مسئول بهداشت حرفه ای شهرستانها

  کارگاه آموزشی با عنوان " آشنایی با فرایند برنامه حفاظت عوامل اجرایی پسماندها " توسط معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قزوین، با حضور کارشناسان مسئول  بهداشت حرفه ای شهرستان های استان، در روز سه شنبه 28 تیر ماه 1401،  برگزار گردید.

در این کارگاه آموزشی ابتدا مهندس حبیب الله چگینی، رئیس گروه سلامت کار استان قزوین درخصوص اهمیت موضوع حفاظت عوامل اجرایی پسماندها در واحدهای کاری و همچنین ضرورت انجام اقدامات کنترلی و تهیه امکانات و تجهیزات در جهت تامین حفاظت شاغلین پسماندها در برابر مخاطرات حین کار، مطالبی ارائه نمود.

 سپس توسط مهندس ابوالحسن شاهری، کارشناس سلامت کار معاونت بهداشت دانشگاه ، موضوعاتی همچون عوامل موثر در تامین حفاظت شاغلین پسماند از جمله دسترسی به تسهیلات بهداشتی و وسایل حفاظت فردی مناسب، اجرای دستورالعمل سلامت، ایمنی و بهداشت عوامل اجرایی مشمول ماده 5 قانون مدیریت پسماند، مطرح گردید.

این کارگاه  با هدف توانمند سازی و ارتقای آگاهی کارشناسان بهداشت حرفه ای در راستای اجرای برنامه "سلامت، ایمنی و بهداشت عوامل اجرایی پسماندها" ، انجام شد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.15.0
    V6.0.15.0