• ساعت : ۱۲:۲۵
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ 
مصاحبه داوطلبان شركت در آزمون جذب بهورزی، جهت تامین نیرو های ارائه دهنده خدمت در خانه های بهداشت در سطح استان قزوین برگزار شد

مصاحبه داوطلبان شرکت در آزمون جذب بهورزی، جهت تامین نیرو های ارائه دهنده خدمت در خانه های بهداشت در سطح استان قزوین، در تاریخ های دوم و سوم مرداد ماه ۱۴۰۱ با حضور؛ دکتر محمد علی معصومی فر، معاون توسعه مدیریت،منابع وبرنامه ریزی دانشگاه، دکتر جلال رحمانی، معاون بهداشت دانشگاه، مهندس هاشم علیجانی، مدیر توسعه شبکه معاونت بهداشت، نمایندگان حوزه حراست، بازرسی، گزینش ، مسؤل مرکز آموزش بهورزی شهرستان قزوین ،همکاران حوزه بهداشت و معاونت توسعه دانشگاه ،در محل معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار شد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.15.0
    V6.0.15.0