• ساعت : ۱۲:۲۷
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ 
دبیر کمیته برنامه ریزی استراتژیک معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قزوین
معاونت بهداشت دانشگاه قزوین 540 مورد فعالیت خود را در سال 1400 برنامه ریزی و اجرا و به تایید وزارت بهداشت رساند

سامانه برنامه عملیاتی وزارت بهداشت (HOP) بستر مناسبی را برای پیش بینی و برنامه ریزی فعالیت ها و اجرا و پایش آنها مهیا کرده است. در این سامانه باید کلیه مستندات مربوط به اجرای فعالیت ها را بارگذاری کرده و به تایید دفاتر متناظر وزارت بهداشت رساند.

مهندس حمید گلناری دبیر کمیته برنامه ریزی استراتژیک معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قزوین با بیان این مطلب افزود: به این روند که در سامانه برنامه عملیاتی وزارت (HOP) انجام می شود، خوداظهاری و انطباق فعالیت ها ذکر می نمایند و در سال 1400 معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قزوین با برنامه ریزی و پیگیری های متعدد توانست 540 فعالیت خود را در سامانه مذکور خوداظهاری و مورد انطباق قرار دهد.

وی افزود: در سال 1400 معاونت بهداشت علوم پزشکی قزوین 100درصد فعالیت های درج شده در این سامانه را اجرا و خوداظهاری کرده و از این تعداد 99.93درصد فعالیت های اجرا شده خود را به تایید و انطباق دفاتر متناظر وزارت بهداشت رسانده است. این درحالیست که فعالیت های گسترده ای نیز علاوه بر فعالیت های ثبت شده در سامانه مذکور توسط واحدها و گروه های فنی مرکز بهداشت استان در سال 1400 برنامه ریزی و اجرا شده اند.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.15.0
    V6.0.15.0