• ساعت : ۱۰:۱۶
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ 
برگزاری آزمون اعتبار سنجی میكروسكوپیست های مالاریا

به گفته مریم مرادی، کارشناس هماهنگ کننده امور آزمایشگاه های تحت پوشش معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قزوین: با عنایت به اجرای برنامه حذف مالاریا و مطابق پروتکل سازمان جهانی بهداشت کلیه کارشناسان آزمایشگاه که در امر تشخیص میکروسکوپی مالاریا فعالیت می نمایند باید هردو سال یکبار از نظر صلاحیت تشخیص مورد ارزیابی قرار گیرند در این راستا آزمون تعیین صلاحیت میکروسکوپیست های مالاریا  شاغل در آزمایشگاههای تحت پوشش معاونت بهداشتی استان قزوین  با حضور کارشناس تیم کشوری  برنامه حذف در تاریخ 31 تیر 1401، برگزار گردید و نتایج آن به زودی توسط وزارت اعلام می گردد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.15.0
    V6.0.15.0