• ساعت : ۱۳:۳۹
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ 
برگزاری 30 تمرین عملی و 25 جلسه آموزشی در مراكز بهداشت استان قزوین

مهندس حمید گلناری، کارشناس مسول امور مدیریت خطر بلایا و حوادث مرکز بهداشت استان قزوین: به مناسبت هفته جهانی کاهش اثرات بلایای طبیعی در مهر ماه تعداد 30 تمرین عملی و 25 جلسه آموزشی با کارکردهای مختلف برای ایجاد آمادگی در مراکز بهداشت برگزار شده و این تمرین ها تا 11  آبان ماه به مناسبت هفته پدافند غیر عامل ادامه داشته و نسبت به شناسایی موارد قابل ارتقا برای افزایش تاب آوری مراکز بهداشت اقدام خواهد شد.

به گفته کارشناس مسول امور مدیریت خطر بلایا و حوادث مرکز بهداشت استان: یکی از مهم ترین کارکردهای مرحله آمادگی در چرخه مدیریت خطر بلایا، ایجاد آمادگی لازم برای پاسخ صحیح به بلایا و مخاطرات و تهدیدات می باشد. با انجام تمرین های نظری و عملی  مختلف می توان توان واقعی خود در هنگام پاسخ در شرایط سخت و اضطراری را سنجید و برای اصلاح عملکرد خود برنامه ریزی و اصلاح کرد.

مهندس حمید گلناری، از اجرای تمرین های آموزشی و عملی گسترده در شبکه های بهداشت و درمان استان طی مهر ماه خبر داد و افزود: برگزاری کلاس های آموزشی و تمرین های دورمیزی و عملی مواجهه با انواع مخاطرات مهم و شایع در استان از جمله قطع زیرساختهای شهری، تخلیه اضطراری و اطفاء حریق، پاسخ در مخاطرات زمین شناختی و آب و هوایی و زیستی از جمله این تمرین ها بوده است و در زمینه افزایش تاب آوری در مواجهه با این بلایا و حوادث بررسی و پیگیری شده است.

ایشان در ادامه افزود: یکی از فعالیت های مهم برنامه ریزی شده در مراکز بهداشت در آبان ماه نیز، بررسی مستمر تجهیزات و آماده سازی ذخایر مربوط به ارائه خدمات در شرایط اضطراری و بحرانی می باشد و در هفته پدافند غیر عامل سال 1401 با رویکرد سناریوهای دفاع از مقر، مدیریت تهدیدات زیستی و بیولوژیکی خصوصاً آلودگی آب و غذا و بیماریهای واگیر کنونی، پیشگیری از تهدیدات سایبری در نظام سلامت و حفظ اطلاعات سامانه ها، تاب آوری در شرایط سخت و قطع زیر ساخت ها تمرین ها در مراکز بهداشت استان قزوین ادامه خواهند داشت.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.15.0
    V6.0.15.0