• ساعت : ۰۷:۳۸
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ 
رعایت اصول پدافند غیر عامل در تداوم ارائه خدمات بهداشت و درمان استان قزوین ضروری است

سلامت یکی از حقوق مهم و اصلی جامعه است و ارائه خدمات در سطح اول نظام سلامت که توسط خانه های بهداشت، پایگاه های سلامت و مراکز خدمات جامع سلامت به مردم استان قزوین ارائه می شوند، موجب پیشگیری از بیماری و ارتقاء سطح سلامت جامعه خواهد شد. بدیهی است رعایت اصول پدافند غیر عامل موجب تداوم، اقتدار و توانمندی نظام سلامت گردیده و دشمنان را از فکر و انجام هرگونه اختلال در ارائه خدمات نظام سلامت مأیوس کرده و همچنین تاب‌آوری خدمات بهداشت و درمان استان قزوین را افزایش خواهد داد.

مهندس حمید گلناری، کارشناس مسئول امور مدیریت خطر بلایا و حوادث مرکز بهداشت استان قزوین با بیان این مطلب افزود: با عنایت به رویکرد استکبار جهانی و برخی از دشمنان در استفاده از عوامل زیستی و احتمال وقوع بعضی تهدیدات بیولوژیکی ناشی از آن و همچنین تجربه های کسب شده در شیوع اپیـدمی‌ها و پاندمی‌های گذشتـه، باید کلیه مراکز بهداشت و درمان استان قزوین رویکرد پدافندی و پیشگیرانه داشته باشند. این رویکرد با حمایت و کمک دستگاه ها و سازمان‌های مرتبط با حوزه سلامت و ایجاد تعامل و همکاری مردم و دولت در خصوص پیشگیری از بروز انواع بیماریها، مسمومیت ها و مشکلات سلامت و بهداشتی ایجاد خواهد شد. مسلماً به‌منظور افزایش توان دفاع زیستی استان قزوین لازم است ساماندهی ساختارهای عملیاتی پدافند زیستی تقویت گردیده و مدیریت یکپارچه و منسجـم با فرماندهی واحـد، جهت مقابله با این‌گونه تهدیدات در استان برنامه ریزی و اجرا گردد. بنابراین طراحی مدل کلی دفاع زیستی استان قزوین که به ایجـاد هم‌افزایی و بکارگیری تمام ظرفیت‌های موجود، ایجاد ظرفیت‌های جدیـد و یکپارچه‌سازی آن‌ها در مواجهه با تهدیدات زیستی می‌پردازد، باید در الویت کار مدیران حوزه سلامت و سازمان های حمایتگر این حوزه قرار گیرد.

وی افزود: پیش‌گیری و مقابله با تهدیدات زیستی دشمن در حوزه‌های شـش‌گانه زیستی شامل سلامت انسان، دام، نباتات، غذا و دارو، آب، محیـط زیست و منابع طبیعی می باشد که در حال حاضر یکی از سیاست های مهم دولت، موضوع جوانی جمعیت و پیشگیری از بحران سالمندی در کشور است. برکسی پوشیده نیست که جوانی جمعیت باعث اقتدار کشور و تولید نیروی کار و با انرژی برای توسعه می گردد و برای این موضوع نیز همانند مسایل دیگر باید پیوست پدافند غیر عامل در برنامه ریزی های مسئولین محترم استان قزوین قرار گیرد.

ایشان در ادامه در خصوص محورهای پدافند غیر عامل در شبکه های بهداشت و درمان توضیح داد: پدافند غیر عامل در نظام سلامت شامل فعالیت های گسترده ای از جمله مکان یابی مناسب و پراكندگي در مراكز حساس و مهم، مخفی بودن انبارها و تجهیزات ضروری، استمرار دسترسی به منابع آب، سوخت، برق، گاز، مخابرات و سایر تاسیسات حیاتی نظام سلامت و مراکز بهداشتی  درمانی، هماهنگی با دستگاه های امدادی و خدمات رسان، شناخت خطرات اطراف مراکز و مدیریت آنها، توسعه اقدامات حفاطت فیزیکی با استفاده از فناوری های نوین، توسعه روش‌های ایمنی زیستی در آزمایشگاه ها و مراکز که با نمونه های بیمار، زیستی و شیمیایی سروکار دارند، پیشگیری از گسترش بیماریها و مدیریت آنها، جلب مشارکت مردم و سازمان های مردمی و... است. لذا با توجه به اهمیت سلامت مردم به عنوان یکی از ارکان جامعه، باید برای تداوم ارائه خدمات نظام سلامت و برنامه ریزی برای حفظ و ارتقاء سلامت همواره برنامه ریزی و تلاش کرده و از تهدیداتی که موجب به خطر افتادن سلامت مردم و خلل در ارائه خدمات ارزشمند نظام سلامت می شوند، جلوگیری کرد.

امتیاز :  ۱.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    6.0.15.0
    V6.0.15.0