• ساعت : ۱۲:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ 
جلسه گروه كاری سلامت و امنیت غذایی استان با موضوع اجرای خطر سنجی بیماریهای غیر واگیر در ادارات استان و پیشگیری از مرگ كودكان زیر 5 سال مطرح شد

جلسه گروه کاری سلامت و امنیت غذایی استان قزوین در روز دوشنبه تاریخ 10 بهمن 1401، در محل استانداری و به ریاست دکتر کبیری، معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی استانداری قزوین و با حضور مسئولین دستگاه ها و ادارات استان برگزار شد.

در این جلسه دو موضوع بهداشتی با عنوان اجرای خطر سنجی بیماریهای غیر واگیر در ادارات استان و پیشگیری از مرگ کودکان زیر 5 سال توسط کارشناسان مرکز بهداشت استان قزوین مطرح شد.

 در پایان این نشست مقرر شد کلیه دستگاه ها و ادارات استان در زمینه اجرای برنامه خطر سنجی بیماریهای غیر واگیر با مرکز بهداشت همکاری نمایند و دستآوردهای آن در جلسه بعد مجدد ارائه و پیگیری گردد.  

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.20.0
    V6.0.20.0