• ساعت : ۱۰:۱۷
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ 
مراكز بهداشت استان قزوین برای ایام تعطیلات نوروز آماده می شوند

درحال حاضر آمادگی برای شرایط اضطراری و مديريت حوادث و عوارض ناشي از آنها به منظور حفظ جوامـع و تـأمين ثبات در استان قزوین، امري ضروري است. حوزه ي سلامت در بين تمام دستگاه ها و سازمان های درگير در مديريت حـوادث و بلايا و ارائه خدمات در شرایط اضطراری، داراي جايگاه ويژه اي است؛ زيرا اولين و مهمترين مطالبه و دغدغه ي مردم، سلامت است. آمادگي در شرایط اضطراری از جمله تعطیلات نوروز از اركـان اصـلي مـديريتی بـوده و در سـاده تـرين شـكل، نيازمنـد برنامه ريزی، آموزش کارکنان و جامعه و تمرين و ارزيابي است.

مهندس حمید گلناری ،کارشناس مسئول امور کاهش خطر بلایا و حوادث معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قزوین با بیان این مطلب گفت: ایام تعطیلات نوروز هر ساله ایام خاصی برای نظام سلامت استان قزوین بوده و اجرای طرح های گسترده تشدید نظارت ها و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی توسط کلیه واحدها از اوایل اسفند برنامه ریزی و اجرا می شوند تا مسافران و همشهریان بتوانند از خدمات نظام سلامت در تعطیلات نوروز برخوردار شوند.

برنامه ریزی و ایجاد آمادگی برای تقویت و ارتقاء توان تاب آوری خدمات در ایام تعطیلات، یکی از سیاست ها و اولویت های مرکز بهداشت استان قزوین می باشد. بر همین اساس به کلیه شبکه ها و مراکز بهداشت ابلاغ شده است که قبل از پایان اسفند ماه بررسی زیر ساخت های انرژی و تجهیزات و آماده سازی تجهیزات مربوط به تاب آوری انرژی از قبیل سوخت، آب و برق اضطراری و نیز ارائه کارکردهای تخصصی در شرایط اضطراری را انجام داده و برای ارائه خدمات در ایام تعطیلات نوروز آماده شوند.

وی گفت: یکی از کارکردهای آمادگی در شرایط اضطراری، شناخت ذینفعان درون و برون سازمانی در ایام تعطیلات نوروز و هماهنگی با آنها قبل از فرارسیدن ایام تعطیلات می باشد. همچنین ایجاد مهارت و برگزاری تمرین و آموزش پرسنل و بررسی کلیه تجهیزات موتوری، الکترونیکی، فنی، بهداشتی و درمانی و آماده‌سازی آنها برای ارائه خدمات اضطراری لازم است. از طرف دیگر بروزرسانی لیست های دسترسی و فراخوان کارکنان برای افزایش ظرفیت در شرایط اضطراری و پیش‌بینی‌های لازم برای ارائه خدمات در ایام تعطیلات و نیز پیشگیری و کاهش آسیب های ناشی از مخاطرات شایع از قبیل آتش سوزی، مخاطرات آب و هوایی و زمین شناختی، مخاطرات مربوط به قطع زیر ساخت‌های انرژی و مخاطرات انسان ساخت و... ضروری بوده و در برنامه های مراکز بهداشت این مسایل برای تداوم ارائه خدمات در ایام تعطیلات نوروز 1402 قرار دارد.

مسئول امور کاهش خطر بلایا و حوادث معاونت بهداشت افزود: بنابراين كليه‌ي شبکه های بهداشت و درمان استان قزوین لازم است خود را براي تعطیلات نوروز و مقابله با شرایط اضطراری و حوادث آماده كنند و یکی از الویت های مهم معاونت بهداشت دانشگاه برنامه ریزی برای آمادگی مراکز بهداشت در ارائه خدمات در ایام تعطیلات می باشد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.20.0
    V6.0.20.0