• ساعت : ۱۳:۴۹
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ 
قتل دانستن سلب حیات جنین از مواردی است كه جنبش‌های ضد اسقاط جنین به آن توجه می‌كنند

یکی از راهبرد‌های شناسایی شده، در راستای کاهش سقط عمدی جنین تبیین عمق آسیبی است که از منظر‌های اجتماعی، پزشکی و تکوینی به جامعه وارد می‌شود، وقتی پای گرفتن جان انسان‌های بی گناه در میان باشد، قطعا آسیب‌های جدی به جامعه وارد می‌کند. بحث قتل دانستن سلب حیات جنین یکی از مواردی است که جنبش‌های ضد اسقاط جنین در ایران به آن توجه می‌کنند، ساره ابراهیمی کوچک ، پژوهشگر حوزه حیات جنین مجمع ملی جمعیت ، در جلسه آموزشی که به منظور توانمندسازی افراد جهت ارائه مشاوره­های انصراف از سقط ، در ششم اسفند1401، سالن اجتماعات معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار گردید: ضمن اشاره به آسیبهای اجتماعی، پزشکی و روان­شناختی سقط جنین افزود گفتگو و مشاوره با مادر یکی از روشهایی است که می­توان جهت کاهش موارد سقط عمدی از آن استقاده نمود و به خانم‌هایی که می‌خواهند برای اسقاط جنین اقدام کنند و تصور می‌کنند که چاره‌ای جز اسقاط جنین ندارند، مشاوره و راهکار ارائه داد. ایشان ضمن اشاره به روش­های مشاوره و سایر راهکارهای مؤثر بر پیشگیری از اسقاط جنین تأکید نمود در ادامه لازم است حتما مادران منصرف شده به صورت مرتب پیگیری شوند. و اقدامات حمایتی لازم را دریافت نمایند.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.20.0
    V6.0.20.0