• ساعت : ۱۳:۵۳
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ 
105 هزار خانوار در استان قزوین برای آمادگی مواجهه در مخاطرات ارزیابی شدند

سطح متوسط آمادگي خانوارهاي استان قزوین در برابر بلايا از 8درصد در دهه 90 به 25 درصد در سال 1401 ارتقاء داشته است. اين در حاليست كه تقريبا تمام جمعيت استان قزوین به دلیل شرایط حغرافیایی و موقعیت ویژه استان قزوین نسبت به کشور در مواجهه با انواع حوادث و بلايا قرار دارند. بنابراین، در راستاي تامين سلامت خانوار، ارتقاي آمادگي در برابر بلايا در سرفصل برنامه هاي پزشك خانواده و حوزه بهداشت قرار گرفته است. نظام سلامت به عنوان متولي اصلي تامين، حفظ و ارتقاء سلامت جامعه طي سالهاي اخير توجه ويژه اي به پيشگيري و آمادگي در برابر حوادث و مخاطرات طبيعي با تاكيد بر نقش محوري مردم نموده است. شواهد نشان مي دهد كه مداخلات صحیح نظام سلامت از طريق ظرفيت هاي نظام شبكه مي تواند آمادگي خانوارها در برابر بلايا را حتی طي چند ماه تا حدود 7 برابر افزايش دهد.

مهندس حمید گلناری ،کارشناس مسئول امور کاهش خطر بلایا و حوادث معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قزوین با بیان این مطلب گفت: با همت بهورزان، مراقبین سلامت و کارشناسان حوزه بهداشت از ابتدای سال 1401 تا بهمن ماه موفق به ارزیابی 105 هزار نفر از خانوارهای شریف استان قزوین در خصوص میزان آمادگی در مواجهه با مخاطرات و بلایا شده ایم. در طی این ارزیابی‌ها برای خانوارهایی که نیاز به آموزش دارند، در خانه های بهداشت و پایگاه ها و مراکز خدمات جامع سلامت جلسات آموزشی برگزار شده و به صورت فردی و یا گروهی نحوه مدیریت خطر بلایا و حوادث آموزش داده شده است.

وی افزود: در 11 ماهه گذشته سال 1401 تعداد 96 هزار خانوار استان قزوین در زمینه مواجهه با مخاطرات و زلزله و سیل در مراکز بهداشت آموزش داده شده اند و این برنامه همچنان در سرفصل برنامه هاي مراکز بهداشت استان قرار داشته و ارزیابی و آموزش خانوار در این زمینه ادامه خواهد داشت.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.20.0
    V6.0.20.0