• ساعت : ۱۵:۱۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ 
معاون فنی مركز بهداشت استان در راستای تقویت هویت مادری با اهدا گل از مادران باردار مراجعه كننده به مركز خدمات جامع سلامت شهدا تقدیر نمود

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت دانشگاه:  در دومین روز از هفته جمعیت، دکتر ناهیدیزدی، معاون فنی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قزوین و کارشناسان جوانی جمعیت با حضور درمرکز خدمات جامع سلامت شهداء از مادران باردار فرزند سوم و بیشتر با اهداء گل تقدیرنمود.

 در این مراسم که با هماهنگی معاونت بهداشت و مرکز بهداشت شهید بلندیان برگزار شد، دکتر یزدی، ضمن تشکر از پزشک و ماماهای مرکز،  از مادران باردار حاضر به دلیل اهمیت به نقش مادری و فرزند آوری تقدیر نمود و فرزند را هدیه ای ارزشمند از طرف خداوند که با هیچ چیزدر دنیا قابل مقایسه نمی باشد دانست .

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.20.0
    V6.0.20.0