• ساعت : ۸:۲:۱۶
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۸/۲۴ 
کارشناس مسول امور مدیریت و کاهش خطر بلایا و حوادث مرکز بهداشت استان قزوین :
مشكلات موتور برق اضطراری در مراكز بهداشت استان در حال پیگیری است

یکی از مهم ترین کارکردها در چرخه مدیریت خطر بلایا، ایجاد آمادگی لازم برای پاسخ صحیح به بلایا و مخاطرات و تهدیدات در قبل از وقوع آنها می باشد. مسلماً از نیازهای ضروری مراکز خدمات جامع سلامت و مراکز بهداشت استان قزوین در وقوع حوادث غیر مترقبه، دسترسی به برق اضطراری است و رفع مشکلات مربوط به موتورهای برق و شیوه اتصال و استفاده آنها مهم می باشد.

مهندس حمید گلناری، کارشناس مسول امور مدیریت و کاهش خطر بلایا و حوادث مرکز بهداشت استان قزوین با بیان مطلب فوق از اجرای بررسی مستمر آمادگی موتورهای برق در شبکه های بهداشت و درمان استان خبر داد و افزود: بر همین اساس چک لیست آمادگی موتورهای برق به صورت ماهانه و طی تمرین های عملی بررسی و ارزیابی می شوند. در این تمرین ها با روشن کردن موتور برق و ژنراتورها، سیستم برق اضطراری در مراکز خدمات جامع سلامت راه اندازی و آمادگی آن کنترل می شود.

وی در ادامه گفت: تا کنون مشکلات متعددی در راه اندازی موتورهای برق مراکز بهداشت مشاهده شده است که بر همین اساس موضوع به دفتر فنی دانشگاه اعلام گردیده تا با همفکری و همکاری آنها این مشکلات پیگیری و مرتفع گردند. از مشکلات شایع در راه اندازی موتورهای برق می توان به نبودن فضا و مکان مناسب برای نصب آنها، نبودن سیستم برق کشی مناسب، قدیمی بودن سیستم کاربراتوری موتورهای برق و دیر روشن شدن آنها در هوای سرد و ماندن ناخالصی ها در کاربراتور بعد از گذشت زمان، نداشتن سیستم استارتر اتوماتیک و استفاده از هندل دستی، سختی روشن کردن موتورهای برق برای خانم های شاغل در مراکز و نبودن نیروی مرد و تاسیساتی در آنها، تدوین نشدن پیوست پدافند و مدیریت خطر بلایا در زمان راه اندازی پروژه ها و... را به عنوان گوشه ای از آنها اشاره کرد.

گلناری افزود: در حال حاضر با دفتر فنی دانشگاه علوم پزشکی قزوین مشکلات مربوط به راه اندازی برق اضطراری در مراکز خدمات جامع سلامت عنوان گردیده و در تاریخ 22 آبان 1400 به همراه مهندس حمید تک روستا و مهندس مهدی علیجانی، از کارشناسان برق دفتر فنی دانشگاه به صورت عملی این موضوع در برخی از مراکز خدمات جامع سلامت بررسی شد.   

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V6.0.9.0