• ساعت : ۱۰:۶:۳۸
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ 
بازدید از روند اجرای پروژه در حال احداث مركز خدمات جامع سلامت « مشعلدار »

بازدید دکتر جلال رحمانی، معاون محترم بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قزوین، ازروند اجرای پروژه در حال احداث مرکز خدمات جامع سلامت « مشعلدار » در روز ۲۳ آبان ۱۴۰۰، انجام شد.

در این بازدید دکتر علیرضا مهرعلیان، رییس مرکز بهداشت شهرستان قزوین و مهندس هاشم علیجانی، مدیر توسعه شبکه ، معاونت بهداشتی دانشگاه نیز معاون بهداشت را همراهی نمودند .                                                        

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V6.0.9.0